นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ว่าวต้านลม (Wow Tan Lom)"

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ว่าวต้านลม (Wow Tan Lom)"

Time: April 20, 2010 to May 2, 2010
Location: ห้อง studio ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: 08-3777-5794 ,08-9638-1727
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Apr 16, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionนิทรรศการศิลป์นิพนธ์ ว่าวต้านลม โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่าน มาร่วมชมผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน ''นิทรรศการศิลป์นิพนธ์ ว่าวต้านล'' พบกับผลงานศิลปะร่วม 24 ชิ้นที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา 24 คน โดยผลงานจะมีทั้งจิตกรรม(Painting) ประติมากรรม(Sculpture) ภาพถ่าย(Photograph) วีดีโออาร์ต(Video Art) และศิลปะจัดวาง(Installation) ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นนั้นจะเป็นการแสดงออกทางความคิด ตีความหมายและหาความเป็นไปได้ในการสร้างงานภายใต้ของชุดความคิดตามลักษณะเฉพาะบุคคลอย่างอิสระ

โดยแต่ละคนจะใช้ความสามารถและความถนัดในการแสดงออกผ่านทางผลงานการแสดงผลงานครั้งนี้จัดขึ้นภายในวันที่ 20 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 และขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 6.00 น. ณ ห้อง studio ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 08-3777-5794 ,08-9638-1727
เวลาแสดงงาน อังคาร ?อาทิตย์ 9.00-21.00 น.


..School of Bangkok : Degree project Exhibition''Wow Tan Lom''
by Visual Art?s Senior year students, School of Fine Art, Bangkok University
Visual Art?s Senior year students, School of Fine Art, Bangkok University,
are proudly to present their Art works in School of Bangkok :
Degree project Exhibition show ''Wow Tan Lom''.

The art works are from 24 senior students, the works are consisting
of Painting, Sculpture, Photograph, Video Art, and Installation.
Individual students have been using their specialty, competency and
present via the art works. Individual Art work represents the artist?s
creativity, meaningful, and possibility using their freedom of their
though for future work.

The exhibition opening reception at April 20th, 2010 6.00 p.m. at
Studio room 4th floor Bangkok Art and Culture Center.
The exhibition shows between April 20th, 2010 to May 2nd, 2010.

For futher information , Please contact at number 08-3777-5794 ,
08-9638-1727

Gallery hours : 9.00 am ? 9.00 pm ( Tuesday-Sunday)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "ว่าวต้านลม (Wow Tan Lom)" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service