นิทรรศการศิลปะ "ผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม" Women is Beauteous

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม" Women is Beauteous

Time: September 27, 2010 to October 12, 2010
Location: ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4 จามจุรี อาร์ท แกลลอรี่
City/Town: Bangkok, Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Oct 9, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Descriptionผู้หญิงคือเพศที่สวยงามเรื่องของผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่ หรือผู้ให้กำเนิดมวลมนุษยชาตินี้ ปัจจุบันฅนในสังคมให้ความสนใจกันมาก โดยเฉพาะตัวผู้หญิงเองซึ่งเป็นเพศที่รักสวยรักงาม ตามที่ธรรมชาติสร้างให้รู้จักปรุงแต่ง แต่ละยุคสมัย ค่านิยม เกี่ยวกับความงามของผู้หญิงจะเปลี่ยนไปเรื่อย ซึ่งรวมถึงการเปลือยเรือนร่างเพื่อถ่ายทอดให้สังคมได้ชื่นชม โดยผ่านกระบวนการรังสรรค์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือภาพนิ่ง ซึ่งแสดงถึงความงามในเชิงศิลปะ (Nude) หรือแสดงออกเรื่องอารมณ์ใคร่ (erotic) ซึ่งน่าจะมีอยู่ 2 รูปลักษณ์ คือ (erotic art ) มีมุมมองทางศิลปะอยู่ด้วยและอีกด้านหนึ่งคือแสดงเรื่องอารมณ์ใครของกามรมย์ล้วน ๆ ออกทางอนาจารอันไม่เกี่ยวกับศิลปะเลย

การเปลือยเรือนร่างของเพศหญิงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกนี้มาช้านาน ปัจจุบันในบ้านเราที่แพร่หลาย ส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อปลุกใจพวกเสื้อป่าในด้านกามรมย์ มีหลากหลายรูปแบบ เป็นการทำลายคุณค่าแห่งความงามในเพศหญิง มากกว่าการนำเสนอเพื่อยกย่องความทางเรือนร่างเพศแม่ตามที่ควรจะเป็น จนทำเพศหญิงทีมีเรือนร่างงดงามเดินเข้าสู้เส้นทางของธุรกิจเปลือยกายถ่ายภาพเปลือยในรูปแบบต่าง ๆ กันมากมาย เพื่อแลกกับความสุขสบายและโด่งดังถึงแม้บางฅน จะมีภาพลักษณ์ออกไปทางสุภาพอ่อนโยน ก็ยังมิอาจทนกับสิ่งยั่วยวนของชื่อเสียงและเงินตราได้ อันเป็นสิทธิส่วนบุคคล แล้วแต่มุมมองทุกฅนมีเสรีภาพในการการแสดงออก หากไม่กระทบหรือล้ำเส้นฅนอื่น โดยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับใคร ซึ่งผมเชื่อว่าผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม (Women is beauteous) การนำเรือนร่างผู้หญิงเปลือยมาถ่ายทอดในเชิงทัศนศิลป์นั้น จะเน้นความงามของเรือนร่าง ท่าทาง ท่วงท่า และลีลา โดยใช้เส้น สี เป็นตัวนำเสนอให้ปรากฏเป็นภาพบนระนาบสองมิติ ให้มีการทับซ้อนของ เส้น สี รูปร่าง น้ำหนัก บนบริเวณว่าง หลายมิติ

โดยส่วนตัวผมแล้วชอบภาพผู้หญิงเปลือยเป็นพิเศษ เรื่องราวผู้หญิงในอริยะบทที่คิดว่างดงาม จะถูกนำเสนอตามมุมมองของตัวผมเอง ซึ่งเป็นชายแท้ ที่เชื่อว่าเพศหญิงมีความงดงามนำมารังสรรค์ด้วยความเบิกบาน ปิติด้วยความสุข อันปราศจากอารมณ์ใคร ทุกบริบทของการรังสรรค์ใด้ผ่านกระบวนการคิดในเชิงบวก โดยให้เกียรติเพศหญิงทุกคน

ผมได้นำภาพแห่งความทรงจำของเพศหญิงที่ประทับใจในอดีตและปัจจุบันมาเป็นต้นแบบในการรังสรรค์ (Remember) ภาพจากการสเก็ต เป็นลายเส้นมาพัฒนาเป็นภาพจิตรกรรมตามแนวทางของตัวเอง ซึ่งสัมพันธ์กับอารมณ์และความรู้สึกอันงดงาม แล้วให้ภาพนั้นอธิบายตัวเองอย่างมีอรรถรสสู่ฅนเสพ ทุกท่าน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม" Women is Beauteous to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service