นิทรรศการศิลปะ “จะทำอย่างไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ?" (What shall we do when we loseour way?)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ “จะทำอย่างไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ?" (What shall we do when we loseour way?)

Time: February 6, 2011 to April 6, 2011
Location: Museum Serve
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://museumserve.blogger.com
Phone: 0899651714, 0877175855
Event Type: art, design, exhibition, seminar
Latest Activity: Mar 9, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สถานที่จัดนิทรรศการ : หอศิลป์บริการ (วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างข้างหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย)     
ระยะเวลาในการจัดแสดง : 6 ก.พ. - 6 เม.ย. 2554
ศิลปิน : นาย ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
ร่วมสัมนาพิเศษหัวข้อ " ความสำคัญของมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับศิลปะชุมชน"
วิทยากรโดย : เคราดิโอ  โซปรานเซนติ
ภัณฑารักษ์ : นาย สรศักดิ์ แซ่โง้ว และ นาย พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง
 
นิทรรศการ
จะทำอย่างไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ?(What shall we do when we loseour way?)”
เป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอผ่านผลงานวาดเส้นจำนวนทั้งหมด 9 ภาพ ที่ศิลปินได้ขอให้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ณ หอศิลป์บริการ ทั้ง 9 ท่าน ช่วยวาดภาพแผนที่เส้นทางในการเดินทางไปยังบ้านในภูมิลำเนาของแต่ละท่าน และด้วยเงื่อนไขเฉพาะของพื้นทีิ่ติดตั้งผลงาน ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณหลังเสื้อกั๊กของวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยถ้าหากมองกันอย่างผิวเผินนั้นอาจคิดได้ว่าภาพแผนที่ดังกล่าวคือ แผนที่แสดงเส้นทางที่มอเตอร์ไซด์รับจ้างให้บริการแก่ผู้โดยสารหรือเป็นภาพแผนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลงานวาดเส้นภาพแผนที่ในนิทรรศการครั้งนี้ ถูกสร้างขึ้นโดยให้มีความสัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่จัดแสดง เช่น ความสัมพันธ์ของการเป็นวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ที่เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง หรือความสัมพันธ์ของตัวผู้ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างเอง ที่เป็นผู้เดินทางจากภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเพื่อมาประกอบอาชีพในกรุงเทพ ฯ พร้อมทั้งยังได้มีส่วนรวมในการสร้างสรรค์ผลงาน
 
จะทำอย่างไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ? (What shall we do when we loseour way?)” เป็นนิทรรศการที่มีลักษณะเปิดกว้างให้ผู้ชมสามารถคิดวิเคราะห์และตีความได้อย่างอิสระ โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องราวการเดินทางของผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ที่ต้องจากภูมิลำเนาเพื่อมาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ “จะทำอย่างไร...เมื่อพวกเราหลงทาง ?" (What shall we do when we loseour way?) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (2)

Not Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service