งานแสดงศิลปนิพนธ์ "Voyage: The Journey Throughout Thailand"

Event Details

งานแสดงศิลปนิพนธ์ "Voyage: The Journey Throughout Thailand"

Time: May 12, 2012 to May 15, 2012
Location: Siam Discovery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Pastr…
Phone: 086 371 3517
Event Type: art, exhibition, fashion
Latest Activity: Apr 27, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Voyage: The Journey Throughout Thailand

งานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานแสดงศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายและการออกแบบสิ่งทอ เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านมุมมองและแนวคิดของนักศึกษา และเป็นการมุ่งหน้าสู่ความเป็นสากลในการสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบสิ่งทอ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปยอมรับ


สำหรับ Theme ในการจัดงานแสดงศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ คือ Voyage: The Journey Throughout Thailand เป็นการเดินทางของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 13 ผ่านความรู้ และประสบการณ์ จนกลั่นกรองออกมาเป็นผลงาน การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบสิ่งทอ ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตน มุมมอง และแนวความคิดบนเอกลักษณ์ความเป็นไทย


ร่วมชมผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ ชั้นปีที่4 รุ่นที่ 13 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ได้

ตั้งแต่วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2555

ร่วมเปิดงานและชมการแสดงแฟชั่นโชว์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

และชมนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2555

สถานที่: Siam Discovery ชั้น 6

เริ่มลงทะเบียน 17.00 น. เป็นต้นไป แล้วคุณจะได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเรา Pastraporn 13


สอบถามรายละเอียด ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กิตติ ทาเงิน 086-3713517pingle_ping@yahoo.co.th

สุชารีย์ ภู่ตระกูล 087-7993870ploy_ koki_piriku@hotmail.com

จุฑารัตน์ หมื่นสุวรรณ 089-4974786 polytreefriend@hotmail.com

http://www.facebook.com/Pastra13Showcase

Comment Wall

Comment

RSVP for งานแสดงศิลปนิพนธ์ "Voyage: The Journey Throughout Thailand" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service