นิทรรศการ "Unknown Project"

Event Details

นิทรรศการ "Unknown Project"

Time: December 16, 2019 to December 20, 2019
Location: H.R.H. Princess Sirindhorn Art Gallery
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 15, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการโดยศิลปินต่างประเทศในพำนักและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ
"Unknown Project"

16 - 20 ธันวาคม 2563
(เปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น.)

ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ศิลปินผู้ร่วมแสดงนิทรรศการ:
- Chiu Chih Hua (ศิลปินในพำนักจาก Taipei Artist Village ไต้หวัน)
- Gemmica Sinthawalai (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Summer Program ณ Hungkuang University ไต้หวัน)
- Kitipong Ngowsiri (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Tama Art University ญี่ปุ่น)
- Mutsha Promchan (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Taiwan Normal University ไต้หวัน)
- Thanee Boonrawdcharoen (นักศึกษา เข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ที่ Taipei Artist Village ไต้หวัน)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Unknown Project" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service