นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย" (Transformation)

Event Details

นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย" (Transformation)

Time: August 7, 2019 to August 26, 2019
Location: Chulalongkorn University Museum
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 12, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “ครุ’ศิลปะไทย: Transformation” ผลงานประเภททัศนศิลป์ โดยนิสิตโครงการทุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดแสดงวันที่ 7-26 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดให้บริการวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่: https://goo.gl/maps/Qw8fnvSWB66Pp9gv7

แนวความคิด
นิทรรศการ ครุ'ศิลปะไทย: Transformation นำเสนอผลงานของนิสิตในโครงการทุนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทย สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงภูมิปัญญากับองค์ความรู้ทางวิชาการ เปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปลักษณ์ของศิลปะไทยแบบประเพณีสู่รูปแบบใหม่ และเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อตอบรับต่อสังคมในยุคของความเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-218-3645 – 6

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ครุ’ศิลปะไทย" (Transformation) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service