นิทรรศการ “เป็นหรือไม่เป็น" (To be or not to be)

Event Details

นิทรรศการ “เป็นหรือไม่เป็น" (To be or not to be)

Time: November 10, 2012 to November 30, 2012
Location: CMU art center
City/Town: Chiang Mai,Thailand
Website or Map: https://www.facebook.com/page…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Nov 2, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง ชุด “ เป็นหรือไม่เป็น (To be or not to be) “

ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2555

ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพะยอม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ด้วย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะภาพพิมพ์จัดวาง ชุด เป็นหรือไม่เป็น (To be or not to be) “ ของรองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ถนนนิมมานเหมินทร์ (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. โดยมี คุณอนันต์ ลี้ตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ได้นำผลงานศิลปกรรมของรองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนำผลงานที่นำมาแสดงเป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์ร่องลึก (Printmaking installation ) จำนวน 80 ชิ้น สร้างเนื้อหาเรื่องราวเป็นชุดภาพพิมพ์ ที่สะท้อนปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนและทรัพยากรที่จำกัดมาจัดแสดง เพื่อเผยแพร่ผลงานพัฒนางานทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ ทศวรรษใหม่ ในสังคมใหม่ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 โดยชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ / โทรสาร 053 – 944801 ข้อมูล รศ. พงศ์เดช 081-6717897

ผู้ส่งข่าว (ดวงใจ) 086-1900699 , หอนิทรรศการฯ 053-944833, 053-218280


Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University

Request the honor of your company at the Opening of Printmaking Installation Art Exhibition

To Be of not to be

by Pongdej Chaiyakut

On Saturday 10, November 2012 at 6.00 p.m.

At Chiang Mai University Art Center Nimmanhemin Rd. Muang, Chiangmai

The exhibition will on view until November 30, 2012

To presided over by Mr. Ana Leetrakul Member of CMU Council

More information 053-944801, 081-6717897

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เป็นหรือไม่เป็น" (To be or not to be) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service