นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Thought Through Thesis III : Trash Mania"

Event Details

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Thought Through Thesis III : Trash Mania"

Time: April 27, 2013 to May 1, 2013
Location: BangkokCODE
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/Thoug…
Event Type: art, exhibition, thesis
Latest Activity: Apr 11, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สถาปัตยกรรมภายใน

Thought Through Thesis III : Trash Mania

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม ปี 2556

เวลา 10.00 ถึง 19.00

สถานที่ : บางกอกโค้ด, สถานี บีทีเอส สุรศักดิ์

วันเปิดงาน : 27 เมษายน เวลา 16.00


Thought Through Thesis III : Trash Mania


Interior Architecture Thesis Exhibition

Class of 2012 / SoA+D / Kmutt


April 27 - May 01, 2013

10.00 - 19.00

@BangkokCODE (Surasak BTS Station)


OPENING April 27,2013 @16.00

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "Thought Through Thesis III : Trash Mania" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service