นิทรรศการ "The Temporary Observer"

Event Details

นิทรรศการ "The Temporary Observer"

Time: February 14, 2020 to March 22, 2020
Location: The Jam Factory
City/Town: Bangkok
Phone: 02 861 0950
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 16, 2020

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Temporary Observer ศิลปิน อีฟ - มาริษา รุ่งโรจน์ (ABOVE THE MARS) นิทรรศการภาพถ่ายที่พูดถึงการเปลี่ยนผ่านของความคิดความรู้สึก โดยเล่าถึงการเดินทางภายนอกและภายในของศิลปินผ่านภาพถ่ายจากการเดินทางในฐานะมนุษย์ผู้ชอบสังเกตการณ์ มาริษามีความคิดที่เชื่อว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ล้วนเป็นเรื่องชั่วคราว การเติบโตทำให้พบผ่านกับหลายความคิด หลากความรู้สึก ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่คงสภาพเหมือนเดิมได้ตลอดไปก็ชัดเจนขึ้น

จัดแสดงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 – 20.00 น. The Jam FactoryThe Temporary Observer by Eve - Marisa Rungroj (ABOVE THE MARS) a photo exhibition about emotional transitions. It discusses the artist’s journey within and outside of herself through travel photos, as she is the kind of human who is fond of observations. Marisa believes that everything is temporary. Since growth leads to diverse ideas and different feelings, the fact that nothing lasts forever became clearer.

Exhibition 14 Feburary – 22 March 2020, 11.00 – 20.00 hrs. at The Jam Factory

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Temporary Observer" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service