นิทรรศการ "ปรากฏ-กาล" (The Presence of Time)

Event Details

นิทรรศการ "ปรากฏ-กาล" (The Presence of Time)

Time: May 25, 2018 to June 23, 2018
Location: The Art Centre Silpakorn University
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.art-centre.su.ac.th
Phone: 02 221 3841
Event Type: art, exhibition, sculpture
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 11, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ "ปรากฏ-กาล" (The Presence of Time)
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินหญิงรุ่นใหม่
โดย กลุ่ม 11th (นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ศิลปิน : สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ และใจทิพย์ ใจดี
พิธีเปิดนิทรรศการ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ตําหนักกลาง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2561
เปิดให้เข้าชม จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00-19.00น. และ เสาร์ เวลา 9.00-16.00น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

“เวลา” เป็นสิ่งสมมติที่จับต้องไม่ได้ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลผ่านเราและไหลผ่านไปอย่างไม่มีวันหวนกลับอยู่ทุกชั่วขณะ มนุษย์พยายามอธิบายเวลาและสร้างกายภาพของเวลาผ่านการเคลื่อนไหวของเข็มนาฬิกา หรือตัวเลขบอกเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่แท้จริงแล้ว “เวลา” ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนที่สุดผ่านชีวิตทุกชีวิต แนวคิดของนิทรรศการถูกถ่ายทอดผ่านผลงานของศิลปินหญิงสามท่าน ได้แก่ สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ธนิษฐา นันทาพจน์ และใจทิพย์ ใจดี ซึ่งล้วนเป็นศิลปะเชิงแนวคิด (Conceptual Art) ที่นําเสนอการเปลี่ยนแปลงอันเกิด ขึ้นจากเวลาผ่านสื่อและวัสดุต่างๆ ในแนวทางของตนเอง นิทรรศการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ขบคิดและตระหนัก ถึงกายภาพของชีวิต อีกทั้งยังชวนให้หวนระลึกถึงตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านกาลเวลา

ติดตามได้ที่ Facebook page: ปรากฏ-กาล (https://www.facebook.com/ThePresenceOfTime)


"The Presence of Time"
The contemporary art exhibition of emerging Thai female artists.
Curated and organized by 11th (The graduate students of Master’s Degree program in Art Theory, Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University)

Artists : Sanitas Pradittasnee, Thanistha Nuntapojn and Jaitip Jaidee
Opening Reception is on 25th May 2018.
at 1Fl, Main Hall, Art Centre Silpakorn University (Wang Thapra)

Exhibition is on view 25th May to 23rd June 2018.
Mon to Fri 9am -7pm, Sat 9am – 4pm (closed on Sundays and Public Holidays)

“Time” is an intangible human construct that flows irreversibly through us every moment. Humans try to explain and make time tangible by presenting through the movement of clock’s pointers or the increasing numbers. However, “time” apparently presents through all lives. Three female artists share an interest in The Presence of Time: Sanitas Pradittasnee, Thanistha Nuntapojn and Jaitip Jaidee. They uniquely present their conceptual art pieces about the changes caused by time in different media and materials. This exhibition is an examination of the physical aspects of lives and the reflection of identity which changes through time.

Follow at facebook page: ปรากฏ-กาล (https://www.facebook.com/ThePresenceOfTime)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ปรากฏ-กาล" (The Presence of Time) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 17, 2018 at 9:39pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 17, 2018 at 9:38pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on May 17, 2018 at 9:36pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service