นิทรรศการศิลปะ "The International Art on Paper Exhibition"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "The International Art on Paper Exhibition"

Time: January 20, 2011 to January 30, 2011
Location: Chiangmai University Art Center
City/Town: Chiang Mai, Thailand
Website or Map: http://www.cmumuseum.org
Phone: 053-218280, 053-944833
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Jan 27, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

 

The Faculty of Art and Architecture,Rajamangala University of technology lanna
in association with the college of Fine arts,University of New South Wales,Australia

nvites you to the opening of the international Art on Paper Exhibition
on Thursday the 20th of January ,2011.
The opening reception commences at 5 pm.
At the Chiangmai University Art Center.
The exhibition is open for view Tuesday to Sunday from 9 am- 5 pm
until 30th January 2011

In addition to the exhibition a special seminar on Custom Printmaking management will be given
by Michael Kempson head of printmaking at COFA ,UNSW.

The siminar will be held on the 20th January 2011 at 08.30 am in the seminar room
at the Faculty of Art and Architecture,rajamangala University of technology lanna

=====================================

 

The international art on paper exhibition
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ร่วมกับ New South Wales University college of Fine Arts

ขอเชิญท่านในพิธีเปิดงานนิทรรศการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 17.30 น.
ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรรศการจะแสดงถึงวันที่ 30 มกราคม 2554
เปิดให้ชมวันอังคาร – อาทิตย์ เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัฤกษ์
เวลา 09.00 -17.00 น.

การสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อเรื่อง
“การจัดการทางศิลปะภาพพิมพ์”
โดย Michael Kempson จาก New South Wales University college of Fine Arts
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "The International Art on Paper Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service