นิทรรศการศิลปะ "อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้" (The Identity of the South)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้" (The Identity of the South)

Time: September 3, 2019 to October 12, 2019
Location: ARDEL’s Third Place Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Aug 4, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้

โดย สุจิตรา พาหุการณ์  

ระหว่างวันที่ 3 กันยายน - 12 ตุลาคม 2562

อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

นิทรรศการ "อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้" นำเสนอผลงานจิตรกรรมลายทองภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ซึ่งประกอบสัมมาอาชีพในท้องทะเลโดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ฤดูกาล และความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาต่าง ในธรรมชาติ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต ร่องรอยของเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ เรือ แห เชือก ฯลฯ สื่อสัญลักษณ์ของวัตถุปัจจัยที่มีความหมายต่อการดำรงชีวิต ลวดลายประดับประณีตบรรจงสื่อแสดงรากฐานทางวัฒนธรรมอันสืบเนื่องยาวนานมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

สุจิตราเป็นศิลปินหญิงสาวจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะไทย) จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานจิตรกรรมลายทองของเธอได้รับการผสมผสานระหว่างจิตรกรรมลายทอง ลายกำมะลอ ลายรดน้ำแบบโบราณ และงานจิตรกรรมเคลือบเงา (Lacquer work) นอกจากนั้นยังมีการประดับมุกและการนำวัสดุอื่น จากท้องทะเลมาประกอบรวมเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อสื่อความในฐานะสัญลักษณ์ของวัตถุที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงของชาวประมง

 

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "อัตลักษณ์วิถีถิ่นทะเลใต้" (The Identity of the South) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 4, 2019 at 8:59pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on August 4, 2019 at 8:59pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service