นิทรรศการ "The Ghost War"

Event Details

นิทรรศการ "The Ghost War"

Time: September 25, 2019 to October 23, 2019
Location: WTF Gallery and Café
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.wtfbangkok.com
Phone: 02 662 6246
Event Type: art, exhibition, print, video
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 22, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการศิลปะ The Ghost War
WTF แกลลอรี่ กรุงเทพ
25 ก.ย. - 23 ต.ค. 2562
ศิลปิน: Sung Tieu และ Rohini Devasher
ภัณฑรักษ์: Abhijan Toto

เปิดวันพุธที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ The Ghost War นำเสนอผลงานวีดีโอ ภาพพิมพ์ และเสียง โดย Rohini Devasher และ Sung Tieu มีวัตถุประสงค์เพื่อตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นผลพวงจากสงครามในศตวรรษที่ 20 ที่ยังมีผลต่อสภาพของโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้อย่างไร? และประวัติศาสตร์อันซับซ้อนของสงครามที่ยังคงตามหลอกหลอนสภาพภูมิศาสตร์และภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) อย่างไร? The Ghost War มีความเกี่ยวข้องกับจุดยืนของประเทศไทยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็น และบทบาทที่สำคัญของประเทศในระหว่างสงครามอเมริกาในเวียดนาม

ผลงานของศิลปินชาวเวียดนาม/เยอรมัน Sung Tieu เปิดเผยให้เห็นถึงประวัติศาสตร์สงครามในเวียดนามที่มันถูกมองข้าม ผ่านการถ่ายทอดเรื่องเล่าส่วนตัว, วัตถุอ้างอิง, และวิธีการนำเสนอทางสุนทรียศาสตร์ ในผลงาน Ghost War เธอดึงประวัติศาสตร์ของ ‘Operation Wandering Ghost' ของ PSYOPS ที่มีการใช้เสียงเป็นเครื่องมือในการทำสงครามกับเวียดกง โดย CIA และทหารสหรัฐใช้ค่ายรมสูร จังหวัดอุดรธานีเป็นฐานทัพ มีการพัฒนาผลิดเสียงที่มีความหลอกหลอน ออกอากาศในป่า เพื่อที่จะบังคับเวียดกงให้ยอมจำนน ศิลปินหยิบยกคุณสมบัติเฉพาะของเสียง ที่สามารถหลอกหลอน ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ และผลกระทบระยะยาวของสงครามต่อชุมชน ผ่านรูปแบบงานศิลปะจัดวางเสียงและวีดีโอ

และในหัวข้อเดียวกันนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาพภูมิศาสตร์และสงคราม ผลงานของ Rohini Devasher ให้ความสนใจกับการสร้างวาทกรรมทางวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นไปที่เวลาทางธรณีวิทยา (Deep Time) และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ ในนิทรรศการครั้งนี้เธอนำเสนอผลงานวิดีโอที่เป็นจินตนาการของเธอในชื่อ ’Shiverring Sands’ และชุดงานภาพพิมพ์ที่มีเนื้อหาเดียวกัน ที่เกี่ยวกับที่มาของซากปรักหักพังที่อยู่บนชายฝั่งทะเลของประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยศิลปินแกะรอยย้อนเวลาไปยังสิ่งที่ยังหลอกหลอนซากปรักหักพังที่แปลกประหลาดเหล่านี้ เธอใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยวิธีการใช้วิดีโอสลับกับข้อความโดย Laura Raicovich จากผลงานที่มีชื่อว่า 'Lightning Fields' ของ Walter de Maria

Devasher ทักทอบริบททั้งสองบทเข้าด้วยกันอย่างมีจังหวะที่สละสลวย รวมทั้งจินตนาการประวัติศาสตร์ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์แบบชายนิยม และผลกระทบระยะยาวในพื้นที่แห่งนั้น

The Ghost War ชวนให้ผู้ชมร่วมจินตนาการใหม่ ถึงกรอบความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของสงครามในภูมิภาคนี้ เผยให้เห็นถึงประวัติเฉพาะและผลลัพธ์ที่มีความซ้อนเร้นผ่านนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อท้ายที่สุด ทำให้เราเริ่มสำรวจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับจักรวาลและ ของประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆเช่นกัน

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Ghost War" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service