นิทรรศการ “เตโช วาโย อาโป ปถวี” (The four Elements)

Event Details

นิทรรศการ “เตโช วาโย อาโป ปถวี” (The four Elements)

Time: August 8, 2011 to August 22, 2011
Location: Jamjuree Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://jamjureeartgallery.blo…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, drawing
Latest Activity: Jun 17, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ: “เตโช วาโย อาโป ปถวี” (The four Elements)
ศิลปิน: นฤพนธ์ ชุติวรรณโสภณ (Narupon Chutiwansopon)
ลักษณะงาน: สีหมึกจีน และหมึกญี่ปุ่น บนกระดาษ 
ระยะเวลาที่จัดแสดง: 8-22 สิงหาคม 2554 (8th- 22nd August 2011)
ห้องนิทรรศการ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 - 4 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด
หากเราเชื่อว่าทุกสิ่งในโลกเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหมด ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ล้วนเกิดจากพลวัตแห่งธาตุทั้ง 4 อันประกอบด้วย เตโช(ไฟ) วาโย(ลม) อาโป(น้ำ) ปถวี(ดิน) อันเป็นธาตุพื้นฐานของโลก และหากธาตุใดเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือด้วยน้ำมือมนุษย์ก็ตาม ก็จะเกิดการ ถ่ายเทพลังงานจากธาตุหนึ่งสู่ธาตุหนึ่ง กระทบ สะเทือน ต่อๆกันไปเป็นวัฏฏะ ธรรมชาติก็จะ “สำแดงออกมาให้ปรากฏ” (ปรากฏการณ์) ไม่ว่าจะเป็นฝนตก แดดจ้า พายุและแผ่นดินไหว เป็นต้น จะเบาบางหรือรุนแรงจนเป็น มหันตภัยทำลายล้าง ล้วนขึ้นอยู่แก่เหตุปัจจัยแห่งพลวัตของธาตุทั้ง 4 ทั้งสิ้น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตั้งต้น เพียงเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้ 

ผลงานชุด “เตโช วาโย อาโป ปถวี” (The Four Elements) เป็นผลงานเทคนิคสีหมึกจีน และหมึกญี่ปุ่น บนกระดาษ ที่ระเบิดระบายโดยอิสระ เต็มไปด้วยพลังความเคลื่อนไหว ผสมกลมกลืนและต่อสู้รุกรานแสดงรูปลักษณ์ทางธรรมชาติอันลี้ลับ ที่พ้นจากมิติของพื้นที่และกาลเวลา ล่วงลึกเข้าไปในโลกแห่งอุดมคติของศิลปิน มุ่งสะท้อนถึงความงามแบบตะวันออก ทั้งยังแสดงถึงความละเอียดอ่อนและความสงบ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาทางธรรมชาติ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น. 
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เตโช วาโย อาโป ปถวี” (The four Elements) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service