นิทรรศการ "เล่าเรื่องแม่ให้เห็นภาพ" (The Colors of Moms'Live)

Event Details

นิทรรศการ "เล่าเรื่องแม่ให้เห็นภาพ" (The Colors of Moms'Live)

Time: August 1, 2019 to August 31, 2019
Location: River City Bangkok
City/Town: Bangkok
Phone: 02 237 0077
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 28, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เมื่อศิลปินหญิงอายุ 13 ปีได้สัมผัสกับเรื่องราวความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคมทั้งคุณแม่ของตัวเองและคุณแม่ของคนอื่นๆ มองเห็นว่าแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไร รวยหรือจนล้วนมีความไม่สมบูรณ์ในตัวเองแต่ทุกๆคนก็มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือกันเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

When a young 13-year-old female artist is exposed to the stories of diverse people in the society, about her own mother and other mothers, she realize the different colors of moms' lives. Each person, regardless of race, position, rich or poor, have imperfections in their lives. Everyone is somehow involved, and fulfill lives' goals to make our society more pleasant to live in.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "เล่าเรื่องแม่ให้เห็นภาพ" (The Colors of Moms'Live) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service