นิทรรศการ "The Art Thesis Exhibition 2017"

Event Details

นิทรรศการ "The Art Thesis Exhibition 2017"

Time: April 6, 2017 to April 12, 2017
Location: CMU ART CENTER
City/Town: Chiang Mai
Website or Map: http://cmuartcenter.finearts.…
Phone: 053 218 280, 053 944 833
Event Type: art, exhibition, thesis
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 9, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ
การแสดงศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2560
โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนาเชียงใหม่
ในวันวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น.*


Invitation to The Art Thesis Exhibition 2017
of last year student Bachelor degree of Visual art program,
Faculty of Arts and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna

*Opening on April 6, 2017 at 5 pm.*

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The Art Thesis Exhibition 2017" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service