นิทรรศการ "The art of survival"

Event Details

นิทรรศการ "The art of survival"

Time: September 14, 2019 to October 5, 2019
Location: Number 1 gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.number1gallery.com
Phone: 02 630 2523
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 2, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการชุด The art of survival โดย ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์ สะท้อนเรื่องราวอีกด้านที่เป็นจริง หากแต่จุดมุ่งหมาย คือเเนวทางของการสร้างสรรค์ปัญหาไปในทางบวก ข้อจำกัดจากผลกระทบไม่อาจตีกรอบความสามารถการสรางสรรค์ผลงานของศิลปินได้

ผลงานชุดนี้เป็นทั้งใช่และไม่ใช่การหาคำตอบ หากแต่เป็นการนำเสนอผลงานอันประกอบสร้างจากวิถีชีวิตของศิลปินเอง โดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ นิยายปกรณัม ผนวกกับอารมณ์ความรู้สึกผ่านความหมายของเทคนิคทางจิตรกรรมในการเล่าเรื่องในแบบของศิลปิน

จัดแสดงวันเสาร์ที่ 14 กันยายน – 5 ตุลาคม 2562
ณ นัมเบอร์วันแกลลอรี่

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The art of survival" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 2, 2019 at 11:54pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on September 2, 2019 at 11:54pm

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service