นิทรรศการ "The 4 Young Artists Talent Art Exhibition"

Event Details

นิทรรศการ "The 4 Young Artists Talent Art Exhibition"

Time: September 6, 2013 to September 27, 2013
Location: Ratchadamnoen Contemporary Art Center (RCAC)
City/Town: Bangkok,Thailand
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 6, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖

๖ กันยายน ๒๕๕๖ – นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ร่วมด้วย นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชน จึงจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยขึ้น เพื่อให้เยาวชนศิลปินรุ่นใหม่ทุกคนที่ เข้ามาร่วมในกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖ ได้รับโอกาสที่ดีในการเพิ่มพูนความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านศิลปะของตน จากการไปทัศนศึกษาในหอศิลป์ แกลเลอรี่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงราย และประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ใกล้ชิดศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินร่วมสมัย ตลอดระยะเวลาการอบรม ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์อันสำคัญหาได้ยากยิ่งของน้องๆ ทุกคน

นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยว่า โครงการ ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น ๖๕ คน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ด้วยการถ่ายทอดภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ อาทิ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ดร.กมล ทัศนาญชลี อ.ธงชัย รักปทุม ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และเยาวชน เมื่อวันที่ ๑ – ๘ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านดำ ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย และได้คัดเลือกเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุดจำนวน ๑๓ คน เดินทางไปจัดแสดงนิทรรศการ ณ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส และศึกษาดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๙ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สำหรับนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี ๒๕๕๖ นี้มีผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ จำนวน ๙๘ ชิ้น ประกอบด้วย ผลงานของเยาวชนที่เดินทางไปอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศอเมริกา จำนวน ๑๓ ชิ้น ผลงานของเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ณ บ้านดำ จำนวน ๖๘ ชิ้น และผลงานของศิลปินรับเชิญ ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และศิลปินร่วมสมัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการในโครงการฯ จำนวน ๑๗ ชิ้น

สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการสามารถเข้าชมฟรีที่ห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน ถ.ราชดำเนินกลาง ระหว่างวันที่ ๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๙๐๐ น. (หยุดทุกวันจันทร์)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "The 4 Young Artists Talent Art Exhibition" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service