นิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่สอง (The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition)

Event Details

นิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่สอง (The 2nd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition)

Time: May 14, 2009 to June 14, 2009
Event Type: arts, exhibition
Organized By: คุณฉัตรรพี เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Latest Activity: Jun 13, 2009

Back to Event Details

Guest Lists

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service