นิทรรศการ "THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION"

Event Details

นิทรรศการ "THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION"

Time: December 1, 2018 to December 20, 2018
Location: Art and Cultural Center
City/Town: Bangkok
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 3, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี .. 2529 มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 19 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา สะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดาลใจ ด้วยรูปแบบ เทคนิคที่หลากหลาย โดยแบ่งประเภทผลงานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย ประเภทหัตถกรรม และประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม โดยมีศิลปินได้รับรางวัลทั้งสิ้น 13 ราย และมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการอีก 103 ชิ้น และมีผู้ได้รับยกย่องเป็นศิลปินเครื่องปั้นดินเผาเกียรติคุณ 1 ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 2 ครั้ง และรางวัลดีเด่น 2 ครั้งในประเภทเดียวกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้อัญเชิญผลงานเครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมแสดงพร้อมผลงานจากศิลปินรับเชิญ โดย สมลักษณ์ ปันติบุญ

 

โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 – 16.00 . (ไม่เว้นวันหยุด)

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดงานนิทรรศการและพระราชทานรางวัล ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวบุคคลทั่วไปจะสามารถเข้าชมนิทรรศการได้หลังเสร็จสิ้นพิธี เวลา 16.00 - 18.00 .

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service