นิทรรศการศิลปะพลังเด็กพลังชุมชน "เสียงท่าสะท้อน" (Tha Sa Thorn’s Voice: Children Art Exhibition for Community Learning)

Event Details

นิทรรศการศิลปะพลังเด็กพลังชุมชน "เสียงท่าสะท้อน" (Tha Sa Thorn’s Voice: Children Art Exhibition for Community Learning)

Time: May 8, 2011 to May 22, 2011
Location: Bangkok Art and Culture Centre
Street: 939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: May 8, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

เสียงท่าสะท้อน : นิทรรศการศิลปะพลังเด็กพลังชุมชน
วัน : 19 เมษายน ถึง 22 พฤษภาคม 2554
สถานที่ : ห้อง HOF Art ชั้น 4
โดย  เด็กๆจากโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชุมชนท่าสะท้อน และ เพื่อนๆจากเครือข่ายศิลปินในโครงการฯ 
ร่วมจัดโดย : มูลนิธิเด็ก, สภาการศึกษาทางเลือก, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนวัดท่าสะท้อน, ชุมชนบ้านท่าสะท้อน, เครือข่ายศิลปินฯ

เสียงท่าสะท้อน : นิทรรศการจากโครงการศิลปะเพื่อการจัดการศึกษาโดยชุมชน เป็นนิทรรศการที่แสดงผลงานศิลปะเก็บเกี่ยวเรื่องราวโดยเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนที่ชาวบ้านเปิดขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550 หลังจากที่ถูกปิดมา 2 ปี เพราะต้องทนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว รวมถึงเป็นห่วงเป็นใยบุตรหลานที่เดินทางไกลไปเรียนนอกชุมชน รวมถึงการทนที่จะสูญเสียสมบัติที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้ไม่ได้ เพราะโรงเรียนแห่งนี้เป็นดั่งสถาบันที่สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน

การเปิดโรงเรียนขึ้นมาครั้งนี้เต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมายตามที่ทางรัฐกล่าวอ้าง แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องท่าสะท้อนแต่อย่างใด ต่างเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ตั้งแต่การสอน การพัฒนาหลักสูตร การหางบประมาณในการจัดจ้างครู เข้าไปสอนในวิชาสาระท้องถิ่นตอนบ่ายของแต่ละวัน

จนบัดนี้เวลาผ่านไป 3 ปี แล้ว ที่พวกเขาเข้าไปขอคืนพื้นที่การศึกษา แม้ว่าสัมผัสได้ถึงความไม่เท่าเทียมในการได้รับบริการการศึกษา แต่พวกเขาก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของลูกหลาน ดังเช่นกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเขาได้เชิญ
ศิลปินมา Workshop ร่วมกับชาวบ้านและเด็ก ๆ แล้วนำผลงานที่ได้มาจัดนิทรรศการร่วมกับศิลปิน
 กิจกรรม

-เปิดงาน 
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554  ห้องแสดงนิทรรศการ HOF Art ชั้น 4
เวลา 16.00 น. การแสดงดนตรี 
เวลา 16.30 น. อ่านบทกวี โดย วิชัย จันทวโร
เวลา 17.30 น. เปิดวงพูดคุย “ทำไมต้องมีเสียงท่าสะท้อน” โดย วัชระ เกตุชู,วันชัย พุทธทอง, วรรณพร ฉิมบรรจง และ ประสาท นิรันดรประเสริฐ
เวลา 18.00 น. กล่าวให้กำลังใจ “เราจะไปกันอย่างไร” โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ 

-สนทนา 
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2554  หน้าห้องสมุดชั้น L
เวลา 16.00 น. ฟังบทเพลงจาก ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
เวลา 17.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
เวลา 17.30 น. สนทนาในหัวข้อ“ทางออกของการศึกษา คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม”โดย คุณครูรัชนี ธงชัย, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และ ดร.สมพงศ์ จิตระดับ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะพลังเด็กพลังชุมชน "เสียงท่าสะท้อน" (Tha Sa Thorn’s Voice: Children Art Exhibition for Community Learning) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service