นิทรรศการศิลปะ "Surface Tension"

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "Surface Tension"

Time: January 22, 2011 to February 10, 2011
Location: Bangkok Patana School
Street: ชั้น 3 - 4, 643 ถ.ลาซาล (สุขุมวิท105) เขตบางนา
City/Town: Bangkok, Thailand
Phone: (02) 399 3179
Event Type: art, painting, exhibition
Latest Activity: Jan 17, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ศิลปิน: นักเรียนชั้นปีที่ 13 โรงเรียนานาชาติบางกอกพัฒนา

 

22 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2554
นิทรรศการแห่งปีของโรงเรียนบางกอกพัฒนาผลงานจากนักเรียน ชั้นปีที่13 ปีสุดท้ายของหลักสูตร International Baccalaureate (IB) หลักสูตรอนุปริญญาสาขาทัศนศิลป์ ในรายวิชาของนักเรียนที่คาดว่าจะพัฒนารูปแบบของตัวเองและวิธีในการใช้การสื่อสารผ่านภาพของศิลปะของพวกเขา โดยผ่านการสังเกตและวิเคราะห์ศิลปะในบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์, การดูจากการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมสมัย จากนี้เพื่อแสดงให้ผู้อื่นทราบจากผลงานของตนเอง นักเรียนได้ทำการสำรวจปัญหาที่มีความสำคัญต่อพวกเขาเป็นการส่วนตัวในช่วงระหว่างการเรียนรู้ด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันและการทดสอบในช่วงของการใช้สื่อแบบต่างๆ
ารทำงานของกลุ่มของนักเรียนทั้ง 9 คนนี้ครอบคลุมความหลากหลายของรูปแบบจากการบริโภคต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ชื่อของนิทรรศการ " Surface Tension " คือการเชื่อมโยงหลายแนวความคิดจากการสำรวจผลงานของนักเรียน ผ่านงานของพวกเขา โดยที่นักเรียนมีการตั้งคำถามถึงสิ่งต่างๆ เช่น ความลุ่มหลงในสังคม ลักษณะความซับซ้อนของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและลักษณะทางกายภาพในบริบทระหว่างประเทศของเรา ที่จะต้องมีเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถานะความเป็นอยู่, ภาพพจน์ของและความงามของวัฒนธรรม, ความงามของธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ , การเมืองและความขัดแย้งทางสังคมภาษาและลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ได้เป็นที่พบเห็นอยู่เสมอ สิ่งที่พวกเขาดูเหมือนคนต้นแบบของปัญหาของความตึงเครียดในปัญหาเหล่านี้ โดยมีการสำรวจในหลายวิธีและใช้ความหลากหลายของสื่อ 

นักเรียนทั้ง 9 คนเหล่านี้เข้าร่วมในการเดินทางไปที่ๆมีทั้งที่ชุมชนและที่ส่วนบุคคล  ไปร่วมกับการท้าทายในรูปแบบใหม่ ไปดูในที่ๆคุ้นเคย  มีการรับรู้และการสอบถาม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงในระดับชุมชนโลกที่เราอาศัยอยู่ในหรือมุมมองที่เพียงแค่เห็นบางสิ่งจากมุมมองของผู้อื่น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "Surface Tension" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service