นิทรรศการ "ล้มลุกคลุกคลาน" (Strive to Fail)

Event Details

นิทรรศการ "ล้มลุกคลุกคลาน" (Strive to Fail)

Time: June 7, 2017 to June 29, 2017
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting, drawing, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ "ล้มลุกคลุกคลาน" (Strive to Fail)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ล้มลุกคลุกคลาน – Strive to Fail” โดย วิชญ มุกดามณี
นำเสนอผลงานศิลปะแนวผสมผสานระหว่าง ศิลปะแสดง (performance) ภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) และ ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย ผลงานวาดเส้น
และจิตรกรรม บนกระดาษและผ้าใบ) ซึ่งศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560 คาบเกี่ยวและต่อยอดจากผลงานวิจัยด้านศิลปะ
ขณะศิลปินศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ ที่ Ruskin School of Art มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ โดยในนิทรรศการ“ล้มลุกคลุกคลาน – Strive to Fail” ศิลปินมุ่งเน้นประเด็นไปที่การศึกษาวิเคราะห์ “ความล้มเหลว” หรือ “ความผิดพลาด”
ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการทำงานศิลปะจากผลงานชิ้นหนึ่งไปสู่อีกชิ้น จากสื่อประเภทหนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่ง ทำซ้ำ ลองผิดลองถูก เรื่อยไปอย่างไม่สิ้นสุด
ก่อเกิดเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบเฉพาะตัว ผลงานศิลปะเปรียบดั่ง “บันทึก” ของ “ประสบการณ์” บอกเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและวัตถุ
สะท้อนความพยายามของศิลปินที่จะทำความเข้าใจสาระแห่งสมาธิ และสภาวะของจิตที่ค่อยๆ ก้าวเข้าสู่ความว่าง ปลีกวิเวกออกจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และดำดิ่งลงไปในบทสนทนาภายในใจ นิทรรศการ “ล้มลุกคลุกคลาน – Strive to Fail” โดย วิชญ มุกดามณี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (ถนนเจ้าฟ้า) กรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ล้มลุกคลุกคลาน" (Strive to Fail) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2017 at 11:22pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2017 at 11:22pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service