นิทรรศการ “ธ สถิตในใจ” (Still on My Mind)

Event Details

นิทรรศการ “ธ สถิตในใจ” (Still on My Mind)

Time: August 22, 2017 to September 3, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 1, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ธ สถิตในใจ” (Still on My Mind)
วันที่ : 22 สิงหาคม - 03 กันยายน 2560
สถานที่: โถง ชั้น L
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี นับตั้งแต่พระองค์ ทรงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขของประเทศ พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆมากมาย และไม่ว่าจะลำบากหรือทุรกันดารเพียงใด พระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถึง ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต นับเป็นช่วงเวลาที่หัวใจของปวงชนชาวไทยแตกสลายเพราะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของแผ่นดินไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้สึกทุกข์โศกและอาดูรเสียใจเป็นล้นพ้น นับเป็นความเศร้าที่ปกคลุมในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และประชาชนชาวไทยทุกคน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ต้องการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์เพื่อแสดงออกซึ่งความรักและความอาลัยที่มีต่อพระองค์ ในชื่อนิทรรศการ “ธ สถิตในใจ” (Still on My Mind)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “ธ สถิตในใจ” (Still on My Mind) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service