นิทรรศการ "Sound of Silence"

Event Details

นิทรรศการ "Sound of Silence"

Time: March 28, 2015 to May 30, 2015
Location: Bangkok University Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.facebook.com/bangk…
Phone: 02 350 3626
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: May 5, 2015

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

Sound of Silence - เคนทาโร่ ฮิโรกิ

พิธีเปิด วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. (จัดวันเดียวกับพิธีเปิดงานนิทรรศการในโครงการศิลปินพำนักชาวเอเซีย - ลูอี้ คอร์เดโร)
ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท
ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2558

"เคนทาโร ฮิโรกิ" ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่พํานักถาวรในเมืองไทย สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นจิตรกรรมและประติมากรรม ผลงานจิตรกรรมของเขาส่วนใหญ่เป็นการลอกเลียนวัสดุที่ไม่มีมูลค่าใดๆ อาทิ ใบเสร็จ ตั๋วรถไฟฟ้า ซองบุหรี่ที่ถูกทิ้งขว้างหรือส่วนหนึ่งจากการบริโภคของเขาเองโดยเก็บความทรงจําลงไปในจิตรกรรมเหล่านั้น ผลงานของเคนทาโรมีส่วนคล้ายกับผลงานศิลปะอิตาเลี่ยน Arte Povera ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ให้คุณค่ากับวัสดุธรรมดาๆ กับความหมายของงานศิลปะ

สําหรับนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 3 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพครั้งนี้ ฮิโรกิผู้ผ่านประสบการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในเมืองไทยตลอดระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เขากําลังเลือกทํางานกับสื่อเล็กๆ ที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าครั้งใดๆ

Sound of Silence - Kentaro Hiroki

Opening reception: Saturday, 28 March 2015, 18.30 hrs. (Also Artist-In-Residence - Louie Cordero's opening reception)
At Bangkok University Gallery (BUG), City Campus
Exhibition dates: 28 March - 30 May 2015

Kentaro Hiroki, Japanese artist who resides in Thailand, works on drawings and sculptures. Most of his drawings reproduce useless objects such as receipt, train ticket, cigarette case that were littered or already used by him. His memories were kept in those drawings. Kentaro’s works are similar to Arte Povera, an art movement after the World War II which its value counts on ordinary materials and the meaning of art.

For his 3rd solo exhibition in Thailand at Bangkok University Gallery, Hiroki who has experienced Thai Political divergence chooses to work on small medium which is meaningful than it should be.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Sound of Silence" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service