นิทรรศการ "sigNature"

Event Details

นิทรรศการ "sigNature"

Time: June 1, 2018 to June 18, 2018
Location: YELO House
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/yeloh…
Phone: 098 469 5924
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 4, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

"sigNature"
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่ไม่ได้ว่าด้วยความรุนแรงจากชายแดนใต้
สะท้อนสภาพสังคมที่เป็นอยู่ จากมุมมองของนักศึกษาศิลปะในพื้นที่ชายแดนใต้

ศิลปิน : ธนายุต ศรีสุวรรณ,พงศ์พิสุทธิ์ ถ่ายพงษ์, มูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ,โสภิดา รัตตะ,อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล,อัซเดียนา ฮะซาและอิซูวัน ชาลี

จัดแสดงวันที่ 1 - 18 มิถุนายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 มิถุนายน 2561
สถานที่ : YELO House

หากกล่าวถึงชายแดนภาคใต้ สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักนึกถึง และกลายเป็นภาพแทน (Sign) ของพื้นที่ คือภาพเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานสิบกว่าปี ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างความหวาดระแวง หวาดกลัว ไม่ใช่แค่กับคนที่อยู่อาศัย แต่รวมถึงผู้คนที่สัญจรผ่านพื้นที่นี้ ตอกย้ำผ่านข่าวหน้าหนึ่งที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มศิลปินมองว่า การทำความเข้าใจในความเป็นจริงที่เป็นอยู่ในพื้นที่ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นผู้คน วิถีการดำเนินชีวิต สังคม ศาสนา และการเมือง การจดจำได้แต่เพียงภาพซ้ำของความรุนแรง ไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ หรือรู้จักกับพื้นที่แห่งนี้อย่างแท้จริง

ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้ เป็นผลงานของนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักศึกษาจากปัตตานี และจังหวัดในชายแดนใต้ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และคุ้นชินกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์นี้ พยายามนำเสนอแนวคิดอันเป็นเรื่องปกติวิสัย (Nature) สะท้อนเรื่องราวของภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา เพศสภาพ รวมถึงสภาวะอารมณ์ส่วนตัวของศิลปินเอง (Signature) ข้ามพ้นเรื่องของความรุนแรงและเหตุการณ์ความไม่สงบที่ดูเหมือนจะกลายเป็นสิ่งที่ยืดเยื้อ เบื่อหน่าย และซ้ำซากสำหรับคนในพื้นที่ไปเสียแล้ว

ทั้งนี้กลุ่มศิลปินมองว่า การจัดแสดงผลงานในศูนย์กลางของประเทศ จะทำให้เกิดการรับรู้ถึงสภาวะที่หลากหลายของพื้นที่ ผ่านผลงานร่วมสมัยของศิลปินทั้ง 7


กำหนดการงานเปิดนิทรรศการ
วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 61

16.30 น. ลงทะเบียน

17.00 น. Opening Talk หัวข้อ ‘ทิศทางของศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้’
โดย รศ.ดร พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น และ ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ (อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) และเพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์ (ภัณฑารักษ์อิสระ)

17.30 น. พิธีเปิดและกิจกรรมนำชมนิทรรศการโดยศิลปิน

18.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร เปิดปอซอ (ละศีลอด)

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "sigNature" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service