นิทรรศการ “Sig(x)nature”

Event Details

นิทรรศการ “Sig(x)nature”

Time: July 11, 2014 to July 27, 2014
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting, video
Latest Activity: Jun 25, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “Sig(x)nature”

โดยกลุ่มศิลปิน ซิกส์เนเจอร์
สิทธิพงศ์ ปานสมทรง
วรัญญู ช่างประดิษฐ์
กาญจนา ชลศิริ
วัชระ กว้างไชย์
ภารุจีร์ สุริยกานต์
Rebecca Vickers

ลักษณะงาน จิตรกรรม ,Mixed Technique, Video, Installation
ระยะเวลาที่จัดแสดง 11 – 27 กรกฎาคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง2

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Sig(x)nature” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service