นิทรรศการ "สายน้ำอิง" (Sai Nam Ing)

Event Details

นิทรรศการ "สายน้ำอิง" (Sai Nam Ing)

Time: October 5, 2013 to October 31, 2013
Location: 9 Art Gallery / Architect Studio
City/Town: Chiang Rai,Thailand
Website or Map: http://www.9artgallery.com
Phone: 053 719 110, 083 152 6021
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Oct 24, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

The Exhibition Of Painting

"สายน้ำอิง "

ของ

สุขุม เขื่อนศิิริ / Sukhum Kuensiri

จักรพันธ์ กันทะแบน / Jakkapan Kantaban

วิทยา ฐานะกอง / Wittaya Tanakong

ศัจกร แก้วกุลา/ Sujakorn Kaewkula

ฉัตรฤดี หล่ายนาสาร / Chartrudee Lainasarm


๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ / 5- 31 October 2013


จะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ในวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2556 เวลา 19:00น.


โดย

คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ

ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ)

หอการค้า10 จังหวัด ภาคเหนือ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ


To be presided over by

Mr.Pattana Sittisombat

President of the Committee of the Economic

Quadrangle 10 Chambers of Commerce (CEQC)


On Saturday October 5th, 2013 at 7:00 pm.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สายน้ำอิง" (Sai Nam Ing) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Not Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service