นิทรรศการ "ทลาย" (RUIN)

Event Details

นิทรรศการ "ทลาย" (RUIN)

Time: January 13, 2018 to February 7, 2018
Location: 1PROJECTS
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.1PROJECTS.org
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Dec 18, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ทลาย - นิทรรศการประติมากรรมจัดวาง โดย ปานพรรณ ยอดมณี

ข้าพเจ้าต้องการแทนตัวเองเหมือนเป็นพยานคนหนึ่งที่รับรู้ถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรม และรับรู้ความรู้สึกของเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร หรือยู่ฝั่งไหน แต่เหยื่อทุกคนคือมนุษย์คนหนึ่ง จึงเกิดเป็นผลงานชุดนี้ ซึ่งใช้ศิลปะการจัดวางที่นำเอาวัสดุ วัตถุ มาสร้างผลงานที่แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ซึงตอกย้ำเหตุโศกนาฏกรรมเหตุการณ์ความรุนแรง ความขัดแย้งบนโลกที่ได้ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากสงครามและสร้างความตระหนักถึงการรุกล้ำสวัสดิภาพการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อคิดหาต้นเหตุ สร้างข้อแก้ไขที่สามารถก่อเกิดเป็นสันติขึ้น

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ทลาย" (RUIN) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service