นิทรรศการ “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

Event Details

นิทรรศการ “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

Time: October 1, 2013 to October 17, 2013
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.Chamchuriartgaller…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Sep 30, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “เมือง คน ฝัน” (Reflection)

ศิลปิน คมกฤษ เมฆหมอก (Komkit Mekmok)

ศุภมาส ทวีโชติภัทร์ (Supamas Taveechotipart)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2556

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2

ติดต่อศิลปิน 086-7117967


แนวความคิด

คมกฤษ เมฆหมอก

การได้พบเจอเรื่องราวต่างๆในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจากประสบการณ์โดยตรง และจากการบอกเล่า หรือสื่อต่างๆที่ได้รับข้อมูลและข่าวสาร คือแรงบันดาลใจให้ตัวศิลปิน ทำงานชุดนี้ออกมาในลักษณะ รูปแบบของสัญลักษณ์ จากเรื่องราวต่างๆในสังคมเมือง ที่เกิดขึ้น และถ่ายทอดงานในแบบกึ่งนามธรรม โดยเน้น รูปแบบชัดเจนของสัญลักษณ์ และการทับซ้อนที่เกิดเป็นพื้นผิวของสี ช่วยทำให้เรื่องราว เกิดขึ้นชัดเจน ตามเนื้อหาและแนวความคิดของสังคมเมือง


ศุภมาส ทวีโชติภัทร์

Reflection

Reflection สะท้อนเป็นภาพ แทนการบอกเล่า

จิตรกรรมทุกภาพล้วนแต่เป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงมุมมอง จากมุมของผู้เขียน โดยใช้ภาพเป็นตัวสื่อสารในการบอกเล่าเรื่องราว แทนลายลักษณ์อักษร ภาพจิตรกรรมในแต่ละชุดจะมีการบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป และในการจัดแสดงภาพในครั้งนี้ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่1

จิตรกรรมชุดที่ 1

The Way In My Heart หนทางอันยาวไกล กับจิตใจของผู้คน

ภาพวาดทั้งหมดเปรียบเหมือนการจดบันทึกเรื่องราวจากหัวใจที่ถูกบันทึกด้วยความรู้สึก สื่อสารออกมาเป็นภาพแทนตัวอักษร ภาพทั้งสี่เปรียบเหมือนสี่หน้าต่างของหัวใจที่เต็มไปด้วยแต่ละเรื่องราวที่ได้ไปพบเจอมาในแต่ละช่วงเวลา อาจจะมีบางเวลาที่เศร้าเสียใจ อาจมีบางเวลาที่รู้สึกเหงาเหมือนดังอยู่ตัวคนเดียว เป็นความรู้สึกอ่อนไหวที่เกิดขึ้นในใจและรับรู้แต่เพียงผู้เดียว

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “เมือง คน ฝัน” (Reflection) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service