นิทรรศการ "Print in ANGKOR WAT 2014"

Event Details

นิทรรศการ "Print in ANGKOR WAT 2014"

Time: September 9, 2014 to September 30, 2014
Location: Krung Thai Art Gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.ktb.co.th
Event Type: art, exhibition, painting, sculpture
Latest Activity: Jul 30, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down


นิทรรศการ Print in ANGKOR WAT 2014
โดย ศิลปินและนักศึกษา 78 ท่าน

ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น.
ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช ถ. เยาวราช กรุงเทพฯ

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ จิตรกรรม สื่อผสม และประติมากรรม โดย คณาจารย์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์จากสถาบันต่างๆ และศิลปินอิสระ จำนวน 78 ท่านผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาประวัติศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ของภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ประเทศกัมพูชา นิทรรศการครั้งนี้มีผลงานหลากหลายเทคนิค ซึ่งศิลปินสร้างสรรค์จากการไปศึกษาและสัมผัสกับความงดงามของศิลปะขอม จำนวน 220 ภาพ ศิลปินในโครงการ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สันติ เล็กสุขุม, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร, รศ.กัญญา เจริญศุภกุล, รศ.ปริญญา ตันติสุข, อ.ปัญญา วิจินธนสาร

นิทรรศการฯ กำหนดจัดแสดง ตั้งแต่ วันที่ 9 - 30 กันยายน 2557
ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช
เลขที่ 260 ถ.เยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Print in ANGKOR WAT 2014" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 30, 2014 at 11:08pm

"Print in ANGKOR WAT 2014" Art Exhibition
by 78 Artists and Students

on Tuesday 9th September, 2014 at 06:00 pm.
at Krung Thai Art Gallery, Yaowarat branch, Yaowarat road, Bangkok

The art exhibition presents print, painting, mixed media art and sculpture by 78 faculty members and art students from Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University as well as art instructors and independent artists who previously participated in historical studies and environmental conservation for print-making. The project was implemented in Cambodia on the occasion of 48th anniversary of Graphic Arts Department, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. The art exhibition includes art works of diverse artistic techniques inspired by the beauty of Khmer art. The 220 works of art exhibited are artistically crafted by widely-recognized artists including Professor Emeritus Santi Leksukhum, Professor Emeritus Preecha Thaothong, Professor Emeritus Pishnu Supanimit, Associate Professor Kanya Charoensupkul, Associate Professor Parinya Tantisuk and Ajarn Panya Vijinthanasarn.

The exhibition will be on view during 9th – 30th September, 2014
at Krung Thai Art Gallery, Yaowarat Branch Building
260 Yaowarat road, Sampantawong, Bangkok 10100

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service