นิทรรศการศิลปะ ชีวิตหลังสายน้ำ (Post-Flooding of Life)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ ชีวิตหลังสายน้ำ (Post-Flooding of Life)

Time: December 9, 2010 to January 10, 2011
Location: Artery Art Gallery, Silom Galleria
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://www.arterybkk.com
Phone: (02) 630 3006
Event Type: art, exhibition, painting
Latest Activity: Nov 28, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ผลงานจิตรกรรมชุดนี้ เป็นกำลังใจสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกและความทรงจำจากใจของคนไทยผู้หนึ่ง ต่อวิกฤตการณ์น้ำท่วมในบ้านเมืองขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเรือนของหลายครอบครัวที่ต้องจมอยู่ในสายน้ำ ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต้องเดือดร้อนไร้ที่อยู่ที่ทำกิน


กระนั้นชาวไทยทั่วประเทศก็มิได้นิ่งดูดายในหายนะดังกล่าว ต่างอาสาระดมน้ำใจด้วยปัจจัยสิ่งของเครื่องใช้อันจำเป็น เข้าช่วยเหลือทุกชีวิตทุกครัวเรือนโดยฉับพลัน ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและรับรู้ได้ว่า รากฐานของวิถีชีวิตคนไทยเรานั้น ยืนอยู่บนวิถีที่ผูกพันธ์เข้าถึงจิตใจที่เอื้ออาทรต่อกันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดด้วยความสงบ
I’d like to dedicate the series of this paintings as to spiritualize as the reflection about emotional and memory from one Thai who concern of flooding crisis in our country right now. Especially to those home and family which have been drowning and being flood out. Nevertheless all Siamese didn’t keep ignoring on that disaster, we’ve gathering of kindness and sharing of necessary things to help every home and life at once. Then I’ve realized and aware of our way of Thai life which bond and stand for help each other and ready to handle of un-expecting situation with peacefully.“ชีวิตหลังสายน้ำ
(Post-Flooding of Life)

สายน้ำบางครั้ง พริ้วไหว ระยิบระยับ
Current sometime ripple so brilliant
บางครั้ง เชี่ยวไหล ดุดัน
Sometime swiftly aggressive
บางครั้ง สงบนิ่ง เนิ่นนาน
Sometime stand still lengthy
และบางครั้ง เกรี้ยวกราด โหดร้าย
And sometime furious cruelty
ชีวิตนั้นเยี่ยงสายน้ำ
Life is just as same as that current
ความผูกพันธ์ครั้งบรรพกาล
Being bond from an ancient times
แม้ยามวิกฤตการณ์
Even face to crisis time
คุณค่าความงดงามยังคงอยู่ เป็นนิรันดร์
Worthiness aesthesia still exist for eternityศิลปิน: Siripol Sanchan
วันที่: 9 ธันวาคม 2553 ถึง 10 มกราคม 2554
สถานที่: Artery Art Gallery, Silom Galleria
ติดต่อ: (02) 630 3006 (02) 630 3006 , www.arterybkk.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ ชีวิตหลังสายน้ำ (Post-Flooding of Life) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service