นิทรรศการ "Post-Repost-Share"

Event Details

นิทรรศการ "Post-Repost-Share"

Time: July 6, 2018 to September 9, 2018
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 18, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Post-Repost-Share
วันที่ : 06 กรกฎาคม - 09 กันยายน 2561
สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 8
พิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น.
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร (ไทย) และอังกิ ปูร์บันโน (อินโดนีเซีย)
ศิลปิน: 35 ศิลปิน ช่างภาพสายข่าว ช่างภาพเอกชน ชุนชนคนถ่ายภาพ นักกิจกรรมทางสังคม นักรังสีการแพทย์ และนักดาราศาสตร์ จาก 11 ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


Post-Repost-Share
นิทรรศการภาพถ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและโฟโต้บางกอก

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ภาพถ่ายถูกโพส (post) ถูกโพสใหม่อีกครั้ง (repost) และถูกแชร์ (share) ท่ามกลางจำนวนคนหลักหลายร้อยล้านที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาค คุณสมบัติของภาพถ่ายเปลี่ยนไปจากสื่อที่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหวมาเป็นสื่อที่ยืดหยุ่นและฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

Post-Repost-Share บอกเล่าเรื่องราวร่วมสมัยและเชื่อมโยงบริบททางสังคมที่หลากหลายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกันผ่านสื่อภาพถ่าย ความคล้ายคลึงของเรื่องเล่าหรือสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน อาจช่วยกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดแนวความคิดของการมองออกไปจากตัวเอง ลบเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ และตระหนักถึงจุดร่วมกันของผู้คนจาก 11 ประเทศในภูมิภาคแห่งนี้

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Post-Repost-Share" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service