นิทรรศการ “Political landscape”

Event Details

นิทรรศการ “Political landscape”

Time: August 6, 2017 to September 30, 2017
Location: RMA Institute
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://rmainstitute.net
Phone: 02 663 0809
Event Type: art, exhibition, photo, photography
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 13, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

“Political landscape”
นิทรรศการ ภาพถ่าย โดย ยอง ฮวาน ลี
จัดแสดงในวันที่ 6 สิงหาคม - 30 กันยายน 2560
เปิดนิทรรศการเวลา 18:00 น. - 22:00 น.
(ไม่เสียค่าเข้าชม)

ด้วยประเภทของโฆษณาชวนเชื่อที่ถูกใช้เป็นวิธีการทางการเมือง อันมีแนวโน้มเพื่อเชิดชูความสุนทรียให้กับเมืองนั้นๆเป็นสาระสำคัญ มากไปกว่าการมีมิติที่คิดคำนึงอย่างลึกซึ้งสำหรับประชาชนที่กำลังขาดแคลนสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในการเป็นอยู่ อะไรคือแนวคิดที่ถูกกล่าวว่าเป็น “อุดมคติ” กำลังฉาบอยู่บนโฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้น เพื่อปิดบังอยู่หลังภูมิทัศน์ที่ตื้นเขิน ? อะไรคือ “ชุดความคิด” ที่เป็นที่สุดของวิธีการเหล่านั้น ? คำถามและประสบการณ์เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นให้ ยอง ฮวาน ลี สร้างผลงาน ‘Political Landscape’ ขึ้นมา

‘ภาพในรูปแบบของ ’ภาพถ่าย’ นั้นมิได้เป็นการสร้างโลกเสมือนจริง แต่ในการรับรู้และความเข้าใจของเรา ภาพดังกล่าวนั้นคือ “ตัวแทน” ของความจริง กล่าวได้ว่า “ความจริง” นี้เป็นสิ่งที่ภาพสามารถพรรณาถึงความจริงของวัตถุหรือองค์ประกอบนั้นๆ ภาพเหล่านี้สามารถกล่าวว่าเป็นภาพเสมือนจริงได้ หากภาพนั้นกำลังปฏิบัติตัวให้เหมือนกับวัตถุนั้นๆได้ในตัวเอง มากไปกว่าการถูกใช้เป็นเพียงสัญญะหรือบทบาทที่สร้างความสับสนในกับการรับรู้ของเรา ความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือการที่เรากระหายถึงความจริงและความเป็นจริงทั้งหลายในขณะที่โลกของเราเต็มไปด้วยภาพเสมือนจริงมากขึ้นทุกวัน’ นี่คือข้อความที่ ยอง ฮวาน ลี ได้อธิบายอย่างสัตย์จริง ในทุกๆครั้งที่ ยอง ฮวาน ลี ได้ได้ค้นพบทิวทัศน์ดังกล่าว ไม่ใช่เพียงที่กรุงโซล แต่ยังเกิดขึ้นทั้งในเมืองท้องถิ่นอื่นๆ หรือแม้แต่ในต่างประเทศ เขาจดบันทึกสถานที่เหล่านั้นและย้อนกลับมาเพื่อถ่ายภาพเหล่านี้อีกครั้งในภายหลัง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Political landscape” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service