นิทรรศการ "Play(e)scape"

Event Details

นิทรรศการ "Play(e)scape"

Time: April 21, 2018 to June 2, 2018
Location: Gallery VER
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://vergallery.com
Phone: 02 103 4067
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Apr 21, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Play(e)scape
By Eiji Sumi
Venue: Gallery VER
From: 21st April - 2nd June 2018
*** opening reception: 21th April 2018 from 6 pm onwards ***

งานชิ้นใหม่ของศิลปินญี่ปุ่นเอจี สุมิ ชื่อว่า Here and There ในนิทรรศการ Play(e)scape เป็นงานศิลปะที่เปิดให้ผู้ชมนิทรรศการสามารถเข้ามาสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับงานได้
ม้ากระดกรูปทรงวงกลมเรียกว่า “Here and There”
เส้นผ่าศูนย์กลางความยาว 5 เมตรรองรับจำนวนคนได้หลายคนในเวลาเดียวกัน
ซึ่งงานชิ้นนี้นั้นต่างจากม้ากระดกแบบทั่วไปที่เราเห็นจนชินตาในสนามเด็กเล่น เนื่องด้วยศิลปะจัดวางชิ้นนี้มีทางเดิน ม้านั่ง และพื้นที่ว่างให้ยืนได้ ซึ่งผู้ชมสามารถเลือกได้ตามใจชอบว่าจะอยู่ฝั่งไหนและจะเคลื่อนที่ไปทางไหน
เนื่องจากโครงสร้างของงานจัดวางชิ้นนี้ หรือจะเรียกว่าม้ากะดกก็ได้นั้นมันจะเคลื่อนที่กระดกขึ้นและลงสลับกันไปมาโดยอาศัยความสมดุลแห่งน้ำหนักของคนบนเครื่องเล่นเป็นตัวกำหนดโดยเป็นไปตามหลักฟิสิกส์ และหลักการของการออกแรง ซึ่งแรงที่ออก ณ จุดๆหนึ่งจะมีผลไปถึงอีกจุดหนึ่ง ซึ่งก็จะทำใเกิดการต้านกลับของแรงเพื่อความสมดุลคานตามหลักโมเมนตัมของแรง
สืบเนื่องมาจากจำนวนคนและตำแหน่งบนเครื่องเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความหลากหลายให้แก่ตัวแปรที่ส่งผลปถึงการสร้างสมดุลคานให้กับงานศิลปะจัดวางที่กระดกขึ้นลงไปมาชิ้นนี้
“Here and There” มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ชมนิทรรศการสนุกไปกับประสบการณ์กับเครื่องเล่นที่มีสัณฐานโครงสร้างที่อิงหลักฟิสิกส์ แต่ในขณะเดียวกันนั้นก็แฝงด้วยข้อความที่สะท้อนถึงบทสรุปภาพทางการเมือง สังคม และภูมิศาสตร์ในสังคมที่เราอาศัยอยู่
ในสถานการณ์การเมืองโลกปัจจุบัน คนได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันด้วยช่องว่างแห่งความต่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานะ ชาติพันธุ์ อุมการณ์ที่แตกต่างกัน จนถึงเรื่องของภูมิศาสตร์การเมืองและผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ความระส่ำระส่ายทางการเมืองและปัญหาความขัดแย้งต่างๆได้สร้างให้เกิดการแบ่งแยกกันในสังคมขึ้นด้วยสาเหตุจากความเกลียดชัง การที่แต่ละฝ่ายเลือกที่จะไม่หันหน้าคุยกันให้เข้าใจ ตลอดจนข้อพิพาททางอำนาจที่เกิดขึ้นอย่างไม่จบไม่สิ้น

ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังไม่มีรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยใช้หรือกำลังเชิญอยู่กับการสูญเสียระบบการปกครองแบบมีรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
และยังมีประเทศอื่นอีกที่มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแต่กลับกลายเป็นว่าอำนาจดันไปตกอยู่ในมือคนหมู่น้อย
รากศัพท์ของคำว่าประชาธิปไตยมาจากการนำคำสองคำในภาษากรีกโบราณ ซึ่งก็คือ “ประชาชน” กับ “อำนาจและควบคุม” มารวมกัน
และลัทธิประชาธิปไตยได้ให้อิสระทางความคิด การพูด การแสดงออก และการรวมกลุ่มกัน

สุมิได้กล่าวถึงอิสรภาพแห่งการเคลื่อนไหว, การเปลี่ยนแปลง, การเลือก และโอกาสของการรวมตัวพบปะ ตลอดจนอิสระในการสื่อสาร, การแบ่งปัน, การอยู่ร่วมกัน และการรับรู้ในทางด้านวามเป็นเหตุเป็นผลและทางกายภาพของมวลวิกฤต
โลกนี้เดิมทีอาจจะดูไร้ซึ่งความยุติธรรม เมื่อพิจารณาจากเรื่องความเท่าเทียมทางอำนาจ ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นโดยกำเนิด แต่ในประวัติศาสตร์การพัฒนาของฝั่งลัทธิประชาธิปไตยนั้น เราก็ยังเห็นหลักการเสียงข้างมากอยู่เป้นเนืองๆไม่ใช่หรือ?
ถึงแม้ว่าคำถามหลายๆคำถามยังคงไม่ได้รับคำตอบเนื่องมากจากปัจจัยเรื่องความบอบบางและอนาคตของประชาธิปไตยเอง

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Play(e)scape" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service