นิทรรศการศิลปะ "ท้าและทาย : ปรากฎการณ์ มานิต ศรีวานิชภูมิ" (Phenomena & Prophecies: Manit Sriwanichpoom)

Event Details

นิทรรศการศิลปะ "ท้าและทาย : ปรากฎการณ์ มานิต ศรีวานิชภูมิ" (Phenomena & Prophecies: Manit Sriwanichpoom)

Time: April 23, 2011 to July 18, 2011
Location: G23 Art Gallery
Street: 114 Sukhumvit 23 Rd., Wattana
City/Town: Bangkok,Thailand
Phone: 02 649 5000 ext 5005,02 649 5959
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jun 1, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


*English please scroll down*

 

23 เมษายน – 18 กรกฎาคม 2554 โดยศิลปินภาพถ่ายร่วมสมัย มานิต ศรีวานิชภูมิ ที่มีภูมิหลังทางช่างภาพข่าวและนักเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรม นิทรรศการครั้งนี้เป็นการวิพากย์ประเด็นต่างๆทางสังคมและการเมืองไทยที่เป็นผลพวงมาจากระบบทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งผลงานทั้งหมดเคยจัดแสดงที่ Singapore Art Museum เมื่อเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2553 พิธีเปิด วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 17:00 น. เป็นต้นไป 

ศิลปิน : มานิต  ศรีวานิชภูมิ
วันที่ :  23 เมษายน – 18 กรกฎาคม 2554 
สถานที่ : ณ หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดต่อ : สอบถามเพิ่มเติม infog23@gmail.com

Art Exhibition
Phenomena & Prophecies: Manit Sriwanichpoom
Gallery ‘g23’ at Srinakharinwirot University 23 April – 18 July 2011 Gallery ‘g23’ at Srinakharinwirot University cordially invites you to photography exhibition ‘Phenomena & Prophecies: Manit Sriwanichpoom’ by a contemporary artist, Manit Sriwanichpoom who has backgrounds of photo journalist and social-cultural activist.  The exhibition reveals social and political issues resulting from consumerism and globalization that affect every part of the world.All photographs were exhibited last October at Singapore Art Museum.  The opening is on Thursday 28 April. More information infog23@gmail.com

 

 


Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการศิลปะ "ท้าและทาย : ปรากฎการณ์ มานิต ศรีวานิชภูมิ" (Phenomena & Prophecies: Manit Sriwanichpoom) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (5)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service