นิทรรศการ "ความเพียร" (Perseverance)

Event Details

นิทรรศการ "ความเพียร"  (Perseverance)

Time: September 6, 2018 to October 13, 2018
Location: ARDEL's Third Place Gallery
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Sep 24, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ "ความเพียร" โดย ธีระวัฒน์ คะนะมะ นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคที่งดงามอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อน ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการแห่งความเพียร ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อ ความพยายามเพื่อให้ตนเองบรรลุสู่ความสำเร็จ โดยได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งตัวศิลปินเองเคยมีโอกาสถวายงานวาดภาพประกอบถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผสมผสานกับเรื่องราวการดำเนินชีวิตในวิถีชาวบ้านธรรมดาสามัญที่สามารถน้อมนำหลักคิดแห่งความเพียร มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนอยู่ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์

"Perseverance" is the latest exhibition by Teerawat Kanama showing a new series of acrylic paintings that tell the story of perseverance and unbending determination for success. The exhibition was inspired by the royal literature written by the late King Rama IX entitled The Story of Mahajanaka for which the artist once helped create illustrations. Not only that, it was also motivated by the normal local lifestyle that incorporates the concept of perseverance to their every day life so that they can live by following their pure endeavor.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "ความเพียร" (Perseverance) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

Creative Citizen NEWS

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service