นิทรรศการ "กาลเวลา" (Period of Time)

Event Details

นิทรรศการ "กาลเวลา" (Period of Time)

Time: April 3, 2018 to May 6, 2018
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok
Phone: 02 422 2092
Event Type: art, exhibition, drawing
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 2, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

(*) For English please scroll down

นิทรรศการ "กาลเวลา" นำเสนอผลงานของ ปราการ จันทรวิชิต และ กิ่งกาญ สุนทรชื่น 2 ศิลปินอาจารย์จากรั้วศิลปากร ที่มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดย ปราการ จันทรวิชิต นำเสนอผลงานชุด "ประจักษ์พยานแห่งวันหยุด" ด้วยการสร้างสรรค์รูปร่างรูปทรงของวัตถุทั่วไปในชีวิตประจำวันให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แทนบันทึกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก มุมมองความสงบสุขในใจ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์และร่องรอยสนิม ขณะที่ กิ่งกาญ สุนทรชื่น นำเสนอผลงานชุด "ก้าวข้ามแห่งเวลา" ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสัจธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลง การตระหนักรู้ในทุกช่วงขณะแห่งธรรมชาติ ความราบเรียบผ่อนคลาย และการแสวงหาความสุขสงบในจิตใจ

"Period of Time” by Prakarn Jantaravichit and Kingkan Suntornchuen, artists and art instructors from Silpakorn University present their ideas in two series of artworks that conform to one another. Prakarn’s “Holiday's Eyewitness” deals with emotions, ideas, feelings and points of view that cause peace of mind. He creates symbols from different forms found in everyday life objects to record such notions through printing process and traces of rust. While Kingkan’s “Crossing Time” is a set of drawings that express the understanding of change which is the eternal truth, the realization of every single moment, the relaxation and search for peace within oneself.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "กาลเวลา" (Period of Time) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service