นิทรรศการ "Paper Work"

Event Details

นิทรรศการ "Paper Work"

Time: January 27, 2017 to February 19, 2017
Location: Baan Tuek Art Center
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/baant…
Phone: 053 218 280
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Feb 12, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Paper Work Exhibition
นิทรรศการของคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ และคณาจารย์ต่างชาติจากกรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย

ศิลปินอาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และศิลปินอาจารย์จาก ANU (Australia National University)

กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 10 ท่าน

ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการศิลปกรรม ไทย-ออสเตรเลีย

ขึ้น ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม 2560

เป็นการเผยแพร่วิชาการด้านศิลปกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยของทั้งสองสถาบันสู่สาธารณะชน

โดยมีศิลปินไทยจำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร หัวหน้าโครงการ
2. ศาสตราจารย์รสลิน กาสต์ รองหัวหน้าโครงการ
3. รองศาสตราจารย์เกศ ชวนะลิขิกร
4. อาจารย์พีระพงษ์ ดวงแก้ว
5. Mr.Richard Garst

ศิลปินออสเตรเลีย จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. Mr.Nick Stranks
2. Mr.Paul Hay
3. Miss AL Munro
4. Mr.David Jensz
5. Miss Wendy Teakel

เริ่มแสดงวันที่ 27 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 18:00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Paper Work" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service