นิทรรศการ "Painter Prestige"

Event Details

นิทรรศการ "Painter Prestige"

Time: April 8, 2016 to April 30, 2016
Location: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
Street: เจ้าฟ้า
City/Town: พระนคร กรุงเทพฯ
Phone: 081-412-9402
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 20, 2016

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

สิ่งที่เติบโตคู่กับสังคมของมนุษย์ตลอดมานั้นคือศิลปะ ศิลปะเป็นเครื่อง สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความเชื่อค่านิยม จิตใจ และความรู้สึกของผู้คน ในช่วงขณะ ที่ผลงานนั้นเกิดขึ้น เนื่องจากผู้สร้างงานนั้นย่อมไม่อาจแยกตัวจากสังคม และ ความเป็นประชากรของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ผลงานจึงเปรียบเหมือน การประมวลสรุปภาวะการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น    อันมีผล กระทบต่อความรู้สึกและ ความสนใจของผู้สร้างผลงานในฐานะจิตรกรผู้สร้างผลงานที่รวบรวมปรากฏการณ์ สุนทรียะอันเกิดขึ้นในใจเรียงร้อยเป็นผลงานจิตรกรรม แถลงถึงความงามและชีวิตการรู้จักการงานอย่างแท้จริงและคุณค่าของสิ่งที่ทำช่วยก่อคุณค่าของชีวิตเป็น เกียรติยศของมนุษย์ ดังนั้นการวาดรูปและเรียนรู้ความจริงผ่านการทำ ทำเพื่อทำ
อาศัยการวาดตามสัญชาติแห่งจิตรกร สัมผัสกับภาวะอันมิอาจแทนด้วยภาษา เกียรติของจิตรกร คือการวาดรูปด้วยชีวิต นิทรรศการครั้งนี้คือถ้อยแถลงแห่งสุนทรียะแห่งการงานที่พากเพียรเพื่อคุณค่าของชีวิตที่ใช้การวาดรูปในการทำความเข้าใจในความจริงและคุณค่าของสุนทรียภาพ

วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ) จิตรกรนักวาดรูปและทำภาพพิมพ์แกะไม้นอกขนบ  โดยออกจากเงื่อนไขของการเป็นภาพพิมพ์ ผู้ที่ทำงานอย่างไม่มีวันหยุด วีรพงษ์มีการแสดงผลงานทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอเคยได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลเหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51, เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่54,เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ครั้งที่ 52 ครั้งที่ 53 และครั้งที่ 55 ,รางวัล Honorable Mentions, 10th International Biennial Engraving "Josep de Ribera" Xativa, Spain ผลงานของวีรพงษ์นั้นจะผันเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาซึ่งเดินไปพร้อมกับประสบการณ์ และชีวิตโดยไม่ยึดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนั้นผลงานจึงเป็นตัวสะท้อนถึงความคิด อารมณ์ความรู้สึกและเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในชีวิตในขณะที่สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมา ในนิทรรศการครั้งนี้ วีรพงษ์ใช้การทำงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์แสดงออกซึ่ง ความรู้สึกและความทรงจำดั่งออกมาจากมิติแห่งอดีตกาล สู่โลกปัจจุบันการต่อสู้

ในหนทางศิลปะและการพิสูจน์หาคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตอุดมคติความเชื่อที่บางครั้งมิได้เดินคู่ขนานไปกับค่านิยมของสังคมซึ่งการยืนหยัดศรัทธาและซื่อสัตย์ในความจริงต่อการงาน คือเกียรติของชีวิต คือเกียรติของจิตรกร

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (อายิโน๊ะ)
081-412-9402 / ayinomoto36@hotmail.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "Painter Prestige" to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 1, 2016 at 11:59am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on March 1, 2016 at 11:57am

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service