นิทรรศการ "พาชนะ" (Pachana)

Event Details

นิทรรศการ "พาชนะ" (Pachana)

Time: March 9, 2019 to March 31, 2019
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Mar 17, 2019

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พาชนะ (Pachana)
วันที่ : 09 มีนาคม - 31 มีนาคม 2562
สถานที่: ชั้น 3
โดย มหาวิทยาลัยสยาม


นิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ด้านการออกแบบแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ภายใต้แนวความคิด “พาชนะ” ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแอนิเมชันและสื่อสร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม โดยภายในนิทรรศการจะประกอบไปด้วยผลงาน อาทิ แอนิเมชัน, ออกแบบเว็บไซต์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่สนใจเข้าชมแลกเปลี่ยนความคิดกับนักศึกษาได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พัชจิญา เลิศสินธพานนท์
โทร 084-4587761
Facebook : พาชนะ Thesis Exhibition 2019

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พาชนะ" (Pachana) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service