นิทรรศการ “Outside Looking In”

Event Details

นิทรรศการ “Outside Looking In”

Time: July 6, 2017 to July 30, 2017
Location: The National Gallery Bangkok
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.facebook.com/TheNa…
Phone: 02 281 2224
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 6, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ร่วมกับ สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย กำหนดจัดนิทรรศการ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านศิลปะระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “Outside Looking In” โดย ศิลปินหญิงชาวอิสราเอล Maya Gelfman ระหว่างวันที่ ๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ๕ – ๖ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นิทรรศการ “Outside Looking In” เป็นนิทรรศการนำเสนองานศิลปกรรมร่วมสมัย ในรูปแบบงานจิตรกรรม และงานศิลปะในเชิงจัดวาง สะท้อนความแตกต่างและหลากหลายในแง่ของอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์และตัวศิลปินเอง ซึ่งศิลปิน มีความตระหนักว่า ความเป็นจริงหนึ่งๆ (one reality) นั้น สามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่มีลักษณะรูปแบบที่จำกัดหรือจำเพาะเพียงหนึ่งเดียว ดังนั้นความเป็นจริง ในมโนทัศน์ของศิลปิน จึงเป็นสิ่งที่มีพลวัฒน์ ไม่หยุดนิ่ง พัฒนาและขยายขอบเขตไปตามกาล จึงเป็นสิ่งนำพาแสงสว่างสู่วงจรแห่งชีวิตที่ต้องดำเนินไป ทั้งในแง่ของการดำรงอยู่ การต่อสู้ดิ้นรน ตลอดจนการทำความความเข้าใจซึ่งนำไปสู่การปล่อยวาง

ชุดผลงานซึ่งศิลปินนำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ มีความโดดเด่น โดยเฉพาะในแง่ของของการสร้างสรรค์รูปทรง และท่าทางความเคลื่อนไหวของบุคคลกึ่งจินตนาการ ผสานกับการใช้เฉดสีที่รุนแรง ทำให้บรรยากาศในชุดผลงานของศิลปิน มีลักษณะคล้ายกับพิธีกรรมที่เคร่งขรึม สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต อาทิเช่น ความหวัง ความกังขา (สงสัย) ความเจ็บปวดและความรัก อันเป็นลักษณะการแสดงออกทางความรู้สึกอันแท้จริงของมนุษย์

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “Outside Looking In” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2017 at 11:41pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2017 at 11:40pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2017 at 11:40pm

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on June 6, 2017 at 11:40pm

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service