โครงการ "ร้านค้าต้นแบบ OTOP & Thai Pinto”

Event Details

โครงการ "ร้านค้าต้นแบบ OTOP & Thai Pinto”

Time: August 18, 2012 to August 26, 2012
Location: Muang Thong ta ni
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.tcdc.or.th
Phone: 02 664 8448 ต่อ 213, 214
Event Type: exhibition
Latest Activity: Aug 22, 2012

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ร่วมค้นหาแนวทางการยกระดับและเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า OTOP ไปสู่ตลาดโลก รวมทั้งแนวทางการพัฒนาอาหารท้องถิ่นให้มีช่องทางในการจัดส่งถึงมือผู้บริโภคมากขึ้นด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่สะอาดปลอดภัยและสามารถนำไปรับประทานในสถานที่ต่างๆ ได้ กับโครงการ “ร้านค้าต้นแบบ OTOP” และนิทรรศการขนาดย่อม “Thai Pinto”


โครงการนี้ได้รับมอบหมายจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้จัดทำขึ้นเพื่อจัดแสดงในงานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP Midyear 2012 ระหว่างวันที่ 18-26 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,600 ราย โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนดังนี้


ร้านค้าต้นแบบ OTOP

จำลองบรรยากาศของร้านค้า OTOP Store เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทยที่มีความโดดเด่นทั้งด้านคุณภาพ ความสวยงาม และมาตรฐานการผลิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงช่องทางใหม่ในการขายสินค้าของผู้ผลิตที่มีการพัฒนาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาดสากล พร้อมสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาสินค้ามากขึ้นเพื่อขยายโอกาสในการส่งออก โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์หลากประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างสินค้าที่จัดแสดง อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อความงาม อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าทอมือ เครื่องปั้นดินเผา


ร้านค้าต้นแบบ OTOP Store นี้ได้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านขึ้นใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นสากลให้กับสินค้า OTOP ไทย และได้วางแนวทางในการกระจายสินค้าโดยการจัดตั้งร้านค้าในสถานที่ที่เป็นแหล่งสัญจรของลูกค้าสากลอย่างเช่น สนามบินสุวรรณภูมิ สถานีรถไฟความเร็วสูง รวมถึงร้านค้าในเมืองใหญ่ทั่วโลกอย่างเช่น โตเกียว ปารีส โคเปนเฮเกน และมิลาน


นิทรรศการขนาดย่อม Thai Pinto
นำวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงและเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นมาปรุงให้กลายเป็นอาหารพร้อมรับประทานในบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ยังคงความอร่อยและสะอาดปลอดภัยในระหว่างการขนส่ง เหมาะสำหรับเป็นอาหารกล่องระหว่างการเดินทางคล้ายกับข้าวกล่องเบนโตะของประเทศญี่ปุ่นที่มักจะอยู่คู่กับการเดินทางด้วยรถไฟ

เพื่อชี้ให้เห็นถึงช่องทางในการกระจายสินค้า ในงานนี้จึงได้จำลองร้านจำหน่าย Thai Pinto ขึ้นในบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงเพื่อจำหน่ายอาหารกล่องที่สะท้อนเอกลักษณ์อาหารท้องถิ่น 5 ภาคจำนวน 10 รายการที่สอดคล้องกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูง 5 สายที่รัฐบาลกำลังจะลงทุนและจะส่งผลให้การท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจะเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับอาหาร Thai Pinto ในอนาคต


นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงส่วนที่เป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคในการบรรจุอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับสินค้าต่อไป


เข้าชมฟรี

งานแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP Midyear 2012


วันที่ 18-26 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทอง

Comment Wall

Comment

RSVP for โครงการ "ร้านค้าต้นแบบ OTOP & Thai Pinto” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service