ติส"...เดียว (Once...’Tist) Group Exhibition

Event Details

ติส"...เดียว (Once...’Tist) Group Exhibition

Time: July 17, 2010 to July 31, 2010
Location: RMA Institute
Street: 238 Soi Sainamthip 2, Sukhumvit 22 Road
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://maps.google.com/maps?f…
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jul 16, 2010

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

ติส..เดียว (Once...’Tist)
ว่าที่ศิลปินหน้าใหม่ จำนวน 18 คน ผู้ มีหัวใจรักในงานศิลปะ และต้องการนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์สะสมตลอดระยะเวลา 2 ปีของการศึกษาในสถาบันศิลปะ ซึ่งผลงานประกอบไปด้วย งานวาดเส้น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และวีดีโอ ซึ่งจะเป็นการนำเสนอแนวคิดทางศิลปะเฉพาะบุคคลอย่างอย่างเป็นอิสระ
Once...Tist เป็นการจัดนิทรรศการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นทางการนอกสถาบันการศึกษาครั้งแรกของพวกเรา หมายความว่า นี่เป็นความพยายามที่จะก้าวข้ามความเป็นนักศึกษา เป็นวาระสำคัญของการเดินทางไปสู่พื้นที่ใหม่และความเป็นศิลปินตัวจริงในอนาคต นิทรรศการ “Once Tist” เป็นเหมือนบันไดขั้นแรกที่ต้องก้าวข้าม เพื่อเชื่อมโยงสู่อีกระดับ และเพื่อก้าวต่อไปอีกเรื่อยๆ ให้ถึงจุดสูงสุดของตัวศิลปินแต่ละคน
ด้วยวัยของเรา ด้วยมุมมองของเรา เราเชื่อว่าผลงานแต่ละชิ้น แต่ละสื่อ จะปรากฏเป็นเหมือนสิ่งยืนยันความสด มุมมองที่สะท้อนถึงวัยของคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งสิ่งเหล่านี้น่าเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดประการหนึ่งในความเป็นผลงานศิลปะหรือความเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย ขณะที่เรายังคาดหมายว่า จะมีการการนำผลงานของเราสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกปี

Comment Wall

Comment

RSVP for ติส"...เดียว (Once...’Tist) Group Exhibition to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by Visual Art Forever on July 16, 2010 at 11:39am
Thanks Portfolios for promote about to Once'tist Exhibition :D

Attending (4)

© 2009-2023   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service