นิทรรศการ “สัพเพเหระ” (Odds and Ends)

Event Details

นิทรรศการ “สัพเพเหระ” (Odds and Ends)

Time: September 29, 2011 to November 6, 2011
Location: ARDEL Gallery of Modern Art
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://www.ardelgallery.com
Phone: 02 422 2092,086 890 2762
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Sep 23, 2011

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description


“สัพเพเหระ”
โดย คงศักดิ์ กุลกลางดอน
ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 6 พฤศจิกายน 2554 
พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 เวลา 18.30 น.
ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี 
อาคาร เดอะ เธิร์ดเพลส บางกอก ชั้น 1 สุขุมวิท 55 ทองหล่อซอย 10
 นิทรรศการ “สัพเพเหระ” นำเสนอผลงานศิลปะจัดวางที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบในการแสดงออก 
ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการบันทึกความรู้สึกส่วนตนของศิลปินที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับรู้ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ 
ในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งในแง่ของสังคมและการเมือง นำเสนอโดย คงศักดิ์ กุลกลางดอน ศิลปินและอาจารย์จาก
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี จึงขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร:0-2422-2092 , 08-6890-2762 
แฟกซ์:0-2422-2091 อังคาร-เสาร์ 10.30 - 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 - 17.30 น. (ปิดวันจันทร์) 
เว็บไซต์: www.ardelgallery.com


"Odds and Ends" 
By Kongsak Gulglangdon
From September 29 – November 6, 2011
 Opening Reception on Thursday, September 29, 2011 at 6.30 pm
At ARDEL’s Third Place Gallery 
The Third Place Bangkok, 1st Floor, Sukhumvit 55, Thonglor Soi 10 
“Odds and Ends” by Kongsak Gulglangdon, presents installation art showing the artist’s profound ideas 
and diverse talent in art. In this exhibition, viewers will the artist’s feelings and ideas towards big issues 
in the society such as politics and environment and little things that have come into contact with his life. 
“Odds and Ends” is the latest solo exhibition by this artist and art instructor from the Faculty of Painting 
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.
 ARDEL’s Third Place Gallery requests for your support to kindly promote the upcoming exhibition.
 For further information, kindly contact:0-2422-2092,08-6890-2762 Fax: 0-2422-2091 
Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Closed on Monday) 
Website: www.ardelgallery.com

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “สัพเพเหระ” (Odds and Ends) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service