นิทรรศการ "สุนทรียะที่ไม่ผ่อนคลาย" (Not Relaxing Aesthetics)

Event Details

นิทรรศการ "สุนทรียะที่ไม่ผ่อนคลาย" (Not Relaxing Aesthetics)

Time: June 1, 2017 to June 25, 2017
Location: Bangkok Art and Culture Centre
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.bacc.or.th
Phone: 02 214 6630-8
Event Type: art, exhibition
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jun 7, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ สุนทรียะที่ไม่ผ่อนคลาย
วันที่ : 01 มิถุนายน - 25 มิถุนายน 2560
สถานที่: People's Gallery P3, ชั้น 2
โดย อภิพล เตชะมังคลานนท์
พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 19.00 น.
ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม่ที่ไม่อาจแยกจากกันหรือขาดซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ของสุนทรียะทางสังคม วัฒนธรรม ที่สื่อสาระได้มากกว่าแง่มุมของความสวยงามเพียงด้านเดียว แต่ยังสามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ที่ขยายขอบเขตไปสู่สุนทรียภาพทางความรู้สึกอื่นๆที่ปรากฏร่วมในผลงานได้เช่นกันทั้งความเศร้าโศก,ความน่าพิศวง,ความกดดัน,ความเครียดเป็นต้นซึ่งถูกตีความผ่านแง่มุมทางความงาม ในขณะเดียวกันศิลปินต้องการสะท้อนเนื้อหาและเรื่องราว ของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสังคม ด้วยการหยิบยืมรูปลักษณะและสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมเก่าที่สะท้อนพุทธิปัญญาภายในจิตใจ และวัฒนธรรมใหม่ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านวัตถุนิยมภายนอก

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "สุนทรียะที่ไม่ผ่อนคลาย" (Not Relaxing Aesthetics) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2024   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service