นิทรรศการ "พุทธศิลป์อีสาน 2” (NORTHEASTERN THAI BUDDHIST ART 2)

Event Details

นิทรรศการ "พุทธศิลป์อีสาน 2” (NORTHEASTERN THAI BUDDHIST ART 2)

Time: December 25, 2013 to January 19, 2014
Location: Chamchuri Art Gallery
City/Town: Bangkok,Thailand
Website or Map: http://Chamchuriartgallery.bl…
Phone: 02 218 3709
Event Type: art, exhibition, sculpture
Latest Activity: Nov 20, 2013

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “ พุทธศิลป์อีสาน 2 ” (NORTHEASTERN THAI BUDDHIST ART 2)

ศิลปิน ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ( Songrit Mueaiprom)

ลักษณะงาน ประติมากรรมปูนปั้น

ระยะเวลาที่จัดแสดง 25 ธันวาคม 2556 – 19 มกราคม 2557

พิธีเปิดนิทรรศการ 25ธันวาคม 2556 เวลา 18.30น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2

ติดต่อศิลปิน 085-3627474


แนวความคิด

ข้าพเจ้าประทับใจ ฮูปปั้น ฮูปแต้ม และโครงสร้างสถาปัตยกรรมอีสาน เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา นำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบ มุมมองเฉาะตน เพื่อให้เกิดผลทางอารมณ์ ความรู้สึก กลิ่นอาย เสน่ห์ความเป็นพื้นถิ่นอีสาน.

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "พุทธศิลป์อีสาน 2” (NORTHEASTERN THAI BUDDHIST ART 2) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service