นิทรรศการ “MY WAYS III”

Event Details

นิทรรศการ “MY WAYS III”

Time: July 16, 2018 to August 14, 2018
Location: CU Art Culture
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.chula.ac.th
Event Type: art, exhibition, painting
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: Jul 18, 2018

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “MY WAYS III”นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี
ลักษณะงานจิตรกรรมสีน้ำมัน
ระยะเวลาที่จัดแสดงวันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น.ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการห้องนิทรรศการนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแนวความคิด
ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรอบรู้ทั้งในด้านงานศาสตร์และศิลป์และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะและวงการวิชาการ ด้วยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีเป็นทั้งอาจารย์ผู้ให้ความรู้ และยังเป็นนักเขียนผู้เขียนตำราวิชาการทางด้านทัศนศิลป์ ทฤษฎีศิลป์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ อันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะและสาธารณชน อนึ่งนอกจากงานผลงานทางด้านวิชาการศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความสามารถในด้านทัศนศิลป์โดยได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันมีลักษณะโดดเด่นและมีลักษณะเฉพาะตัว
เพื่อเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรีผู้สร้างคุณูปการในทางทั้งศาสตร์และศิลป์ของวงการศิลปะ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี “MY WAYS III” ขึ้น ซึ่งภายในห้องนิทรรศการจะแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันอันเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในหลากหลายช่วงระยะเวลาของศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี โดยจะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2561 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.00 – 17.00น.ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “MY WAYS III” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 16, 2018 at 9:01am

Comment by NEWS PORTFOLIOS*NET on July 16, 2018 at 9:01am

Attending (1)

© 2009-2022   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service