นิทรรศการ “My name OHM”

Event Details

นิทรรศการ “My name OHM”

Time: February 1, 2014 to February 21, 2014
Location: Moonseeker gallery
City/Town: Bangkok, Thailand
Website or Map: http://moonseekergallery.com
Phone: 086 996 2478
Event Type: art, exhibition
Latest Activity: Jan 25, 2014

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

นิทรรศการ “My name OHM”

เริ่มแสดงนิทรรศการ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2557

Grand Opening วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น.
เป็นนิทรรศการที่นำเสนอผลงานศิลปะสื่อผสมสิ่งทอ ที่รวบรวมผลงานบางส่วนในช่วง ระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมา
ขณะศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ที่ภาควิชาประยุกตศิลศึกษา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการนำเสนอความเป็นตัวตน ผ่านผลงานศิลปะสิ่งทอสื่อผสม
จากการสร้างสรรค์ พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข จากคณาจารย์ในภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
จนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีความสมบูรณ์ลงตัวของผลงาน หล่อหลอมจนเกิดเป็นผลงานศิลปะสิ่งทอสื่อผสม


ในครั้งนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบข้าง เฉพาะทะเลเป็นส่วนสำคัญยิ่ง
เป็นการนำเสนอเรื่องราวของพลังของธรรมชาติและความเคลื่อนไหวและบรรยากาศของทะเล
ความรู้สึกในช่วงเวลาที่แสดง อารมณ์ ความคิดถึง ความสุข และความอบอุ่น
โดยการใช้เทคนิคการทอเป็นสื่อในการแสดงออกทางความคิดผ่าน เส้นใย
ผสมผสานกับการเย็บ ปัก ปะ ตกแต่งด้วยเลื่อมพรายของลูกปัด ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ให้เกิดเป็นแสงระยิบระยับสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศแห่งท้องทะเล

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ “My name OHM” to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2021   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service