นิทรรศการ "คนคลั่ง พลังกราฟิก" (Multimania)

Event Details

นิทรรศการ "คนคลั่ง พลังกราฟิก" (Multimania)

Time: May 20, 2017 to May 21, 2017
Location: TKpark
City/Town: Bangkok
Website or Map: http://www.tkpark.or.th
Phone: 02 257 4300
Event Type: exhibition, design
Organized By: NEWS PORTFOLIOS*NET
Latest Activity: May 8, 2017

Export to Outlook or iCal (.ics)

Event Description

Multimania คนคลั่ง พลังกราฟิก
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันเสาร์ 20 - วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 – 17.00 น.
มาเปิดโลกแห่ง "จินตนาการ" ในรูปแบบของ "นิทรรศการ" กับงาน Multimania คนคลั่ง พลังกราฟิก
โดย นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Comment Wall

Comment

RSVP for นิทรรศการ "คนคลั่ง พลังกราฟิก" (Multimania) to add comments!

Join PORTFOLIOS*NET

Attending (1)

© 2009-2020   PORTFOLIOS*NET by CreativeMOVE.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service